1

 

 

 

Шановні абітурієнти!

Заповніть дану анкету і це надасть Вам можливість отримувати важливу інформацію щодо вступу в

НТУУ "КПІ імені Сікорського". Ми  проводимо набір на спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

зі спеціалізацією:

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів.

З Вами зв’яжеться представник кафедри і відповість. на всі Ваші запитання щодо вступу.

Після завантаження та заповнення анкети ви можете:

1. Відправити анкету поштою на адресу кафедри АУЕК

2. Відправити анкету ЕЛЕКТРОННОЮ поштою з позначкою АБІТУРІЄНТ 2018 (ПРІЗВИЩЕ)

3. Особисто занести її в ПРИЙМАЛЬНУЮ КОМІСІЮ, коли прийдете подавати документи.

Всі адреси та посилання є в АНКЕТІ.

ЗАВАНТАЖИТИАНКЕТУдвосторонній друк для трьох абітурієнтів

ЗАВАНТАЖИТИАНКЕТУ друк на одному аркуші

 

 

За сертифікатами ЗНО

(детальніше http://pk.kpi.ua/entry-1-course/)

Вступ на 5 курс

(детальніше http://pk.kpi.ua/entry-5-course/)

Після отримання ступеня бакалаври, на конкурсній основі,
можуть продовжити
 навчання у магістратурі та отримати ступінь
МАГІСТР з електромеханіки (1 рік 10  місяців навчання)
за напрямком підготовки : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація: Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів.

У Відбірковій комісії подати документи на вступ
на кафедру АУЕК для отримання ступеня
БАКАЛАВР з електромеханіки (3 роки 10 місяців навчання)
за напрямком підготовки : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація: Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує
 • громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів

у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Перелік сертифікатів ЗНО

(детальніше http://pk.kpi.ua/faq/)

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

 

 

 

(детальніше http://pk.kpi.ua/faq/)

Абітурієнтом подається заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua (можливі зміни) та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність)

 
 

За дипломом молодшого спеціаліста

(детальніше http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/)

 

 
 
 

(детальніше http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/)

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

 

ПЕРЕЛІК 

(детальніше http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/)

конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(випускники технікумів та коледжів) 

при вступі за індивідуальними програмами підготовки 

для спеціалізації «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

галузі знань 14 – «Електрична інженерія»

 
 
 
 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році