1

 

 

 


Шановні БАКАЛАВРИ!

Розширену інформацію можна отримати http://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Подання заяв на продовження навчання за програмою МАГІСТРА за спеціальністю: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка зі спеціалізацією: Інжиніринг електротехнічних комплексів,

здійснюється ОСОБИСТО

з 02.07.2018 р. по 03.08.2018р ауд. 125-16 (ІЕЕ, каф. АУЕК)

Для підвищення Вашого рейтингу Вам необхідно надати копії всії друкованих праць, тезів виступів на конференціяїх, патентів тощо.


Графік роботи атестаційної комісії прийому студентів на 5 курс

(розклад вступних іспитів)

Дата проведення додаткових фахових іспитів - (буде повідомлення) 2018 (ДФІ)

ПРОГРАМА

додаткового фахового випробування для вступу на освітньо-професійну  програму підготовки магістра спеціалізації  «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

Завантажити програму

 

Дата проведення фахових іспитів - (буде повідомлення) 2018 (ФІ)

ПРОГРАМА

комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну  програму підготовки магістра спеціалізації  «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

Завантажити програму

 

Іспит з англійської мови

Программа вступного випробування з англійської мови для магістрів

1. Іспит з іноземної мови для вступників на освітні програми магістра на другому етапі вступної кампанії на 5-й курс проводиться одночасно для всіх вступників таких категорій – (буде повідомлення) 2018-го року.
2. Початок іспиту – о 10 00 год., початок запуску в аудиторії – о 09 30 год.

Консультація з англійської мови – (буде повідомлення) 2018 року,

Місце проведення іспитів і консультацій буде повідомлено додатково – у день проведення відповідного заходу.

 

Коментар до визначення конкурсного балу (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності:

1. Академічна складова - взизначається за середнім балом додатку до диплому бакалавра.

 

2. Творча складова - визначається виходячи з - складової творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих
досягнень.


де: rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час
визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;

 

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація
доповіді у збірці праць конференції, призове місце на
конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету),
розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних
ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний
документ України на об’єкт інтелектуальної власності.
Університетський
r 1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація
доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у
всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у
всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного
документа України на об’єкт інтелектуальної власності або
заявка на закордонне патентування.
Всеукраїнський
r 2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках
наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і
олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському
рівні цих заходів, отримання закордонного патенту.
Міжнародний
r 3 = 2
1. Враховуються лише друковані праці;
2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт r j поділяється на їх кількість.
3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає
спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається
атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за
відповідними спеціальностями).

3. Академічний рейтинг вступника=Академічна складова +Творча складова ;

4. Оцінка додаткового випробування - визначається після складання додаткового фахового іспиту (ДФІ), який не складають бакалаври за напрямом 6.050702 "Електромеханіка", або 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

5. Оцінка вступного фахового випробування - результат складання комплексного фахового іспиту (ФІ);

6. Оцінка іспиту з іноземної мови - результат складання іспиту з англійської мови, обов'язковий для ВСІХ бакалаврів, які йдуть на магістра, незалежно від форми навчання.

ПЕРЕСКЛАДАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІСПИТ НЕМОЖЛИВО!

7. Конкурсний бал вступника = Академічний рейтинг вступника+ 2хОцінка вступного фахового випробування + Оцінка іспиту з іноземної мови;

8. Якщо не складено ФІ, або іспит з іноземної мови Інтегральний рейтинг вступника не визначається.