Автоматизований електропривод

Використання сучасних електромеханічних систем неможливо без теоретичних і практичних знань у галузі процесів електромеханічного перетворення енергії. Ці процеси є основою функціонування регульованого та нерегульованого електропривода змінного і сталого струму.

Управління такими складними процесами неможливо без застосування автоматичних систем. Для створення таких систем управління електроприводом необхідно вміти створювати фізичні та математичні моделі електропривода, виконувати розрахунок параметрів та основних режимів електропривода, давати аналіз та опис процесів електромеханічного перетворення енергії. Знання у цій сфері дозволяють розробляти та застосовувати сучасні комп'ютерні системи управління електроприводом у будь-якій сфері інженерної діяльності.