Енергетичний менеджмент у виробничих системах

Практично неможливо вирішити проблеми пов'язані з економією енергії та розумним розподілом енергії, тільки засобами удосконалення технології. Тому необхідно застосовувати нові методики, які дозволяють визначити основні джерела економії для існуючих виробничих систем, та знайти резерви енергії для нарощування виробничих потужностей.

Ці проблеми вирішуються комплексно з урахуванням усіх можливих наслідків та економічних витрат. Для цього застосовуються складні математичні моделі на основі глибокого аналізу енергоспоживання виробничих систем. Як наслідок запропоновані рішення для менеджменту енергії дозволяють без значних витрат на переозброєння підприємств досягти значної економії витрат енергії. Сучасний інженер-електрик повинен знати нові методи менеджменту енергетичних потоків, оскільки для виробничих систем України, проблема з енергоспоживанням стоїть дуже гостро.