4
3
2
1

 

 

 

Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами

Людство увійшло у стадію постіндустріального розвитку, коли вирішення завдань пов'язаних з аналізом і управлінням складними процесами неможливо без використання комп'ютерного аналога людського інтелекту. Таким аналогом є нейронні мережі.


Штучні нейронні мережі складаються з елементів, функціональні можливості яких аналогічні більшості елементарних функцій біологічного нейрона. Ці елементи потім організовуються за способом, який може відповідати (або не відповідати) анатомії мозку. Не дивлячись на таку поверхневу схожість, штучні нейронні мережі демонструють дивовижне число властивостей притаманних мозку. Наприклад, вони навчаються на основі досвіду, узагальнюють попередні прецеденти на нові випадки і витягують істотні властивості з інформації, що містить зайві дані.
Штучні нейронні мережі можуть змінювати свою поведінку залежно від зовнішнього середовища. Після надходження вхідних сигналів (можливо, разом з необхідними виходами) вони самоорганізуються, щоб забезпечувати необхідну реакцію.
Штучні нейронні мережі запропоновані для завдань, від управління системами озброєнь до нагляду за дитиною. Потенційними застосуваннями для нейронних мереж є ті, де людський інтелект малоефективний, а класична математика та звичайні обчислення трудомісткі або неадекватні.
В даний момент складно припустити, що нейронні мережі повністю замінять людський інтелект, але бурхливий розвиток комп'ютерних технологій дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє.