4
3
2
1

Теорія автоматичного управління

Неможливо уявити будь-який електромеханічний пристрій, складне обладнання або технологічний комплекс без сучасної системи управління. Для забезпечення продуктивності, точності, та гнучкості управління застосовуються наукові методи та засоби, які вивчає теорія автоматичного управління (ТАУ). Сучасні комп’ютерні технології забезпечують апаратну базу для розробки систем управління, але без знання теорії та принципів побудови регуляторів та систем управління марні спроби керувати складним електромеханічним обладнанням.

ТАУ розвивається разом з розвитком постіндустріального суспільства. Ускладнення завдань, які постають перед фахівцем у галузі автоматизації потребують знань новітніх досягнень ТАУ у нейронних мережах, нечіткої логіці та багатьох інших напрямків теорії. Основний призначення ТАУ як дисципліни, дати сучасному інженеру-електрику знання, які дозволять створити системи керування для будь-яких електромеханічних систем від роботів до космічних апаратів.