переглядач DjVu, PDF з багатьма функціями (1,5 MB)

В.М. Пермяков, А.В. Торопов

Методичні вказівки
до лабораторної роботи
Дослідження статичних характеристик системи нереверсивний транзисторний перетворювач напруги – двигун постійного струму
з курсу:
«Теорія електроприводу»
для студентів спеціальності 8.092203
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Завантажити методичні вказівки (DOC(RAR))

М.О.Реуцький, М.О.Анпілогов, О.М.Давидов, Є.М.Дубчак, О.І.Троян

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисциплін
«Електричні машини» та «Силові трансформатори»
для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

Завантажити методичні вказівки (DOC(RAR))

Архів закритий паролем. Звертатися до доц. М.О.Реуцького