переглядач DjVu, PDF з багатьма функціями (1,5 MB)

Доц. Тишевич Б.Л.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Синтез електронних та мікропроцесорних пристроїв - 2 Синтез мікропроцесорних пристроїв"

Доц. Закладний О.М., ст. викл. Прядко С. Л. , доц. Пермяков В.М.

Завантажити методичні вказівки (DjVu)

Доц. Закладний О.М., ст. викл. Прядко С. Л. , доц. Смоляр В.Г.

Завантажити методичні вказівки (DjVu)

Доц. Закладний О.М.

Завантажити методичні вказівки (DjVu)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
  "Електропостачання та електропривод" для студентів спеціальностей
7.090303 "Шахтне та підземне будівництво" ,
7.090301  "Розробка родовищ корисних копалин"

/Укл.: О.М. Закладний, В.В. Кузнєцов, І.Я. Майданський, В.М. Пермяков, П.В. Розен

Завантажити методичні вказівки (DOC)

ПРОГРАМА
ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
за напрямком  „Електромеханіка” (6.050702)

Завантажити методичні вказівки (DOC)