4
3
2
1

Перелік

національних стандартів з енергетичної ефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

 

 

п/п

Позначення національного стандарту

Найменування  національного стандарту

Надано чинності

Найменування організації розробника

1

2

3

4

5

  1. Основні положення у сфері енергетичної ефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

1

ДСТУ 2339-94

Енергозбереження. Основні положення.

01.01.

1995

ТК №48 “Енергозбереження”

В.Е. Тонкаль, І.І. Стоянова, І.С. Соколовська, А.К. Шидловський, М.Б. Плущевський, І.В. Волков,  М.І. Мінц, Є.Ю Комаренко

2

ДСТУ 3051-95 (ГОСТ 30166-95)

Ресурсозбереження. Основні положення.

01.01.

1997

Технічний комітет стандартизації №48 “Енергозбереження” (МТК №111) на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України В.Ю. Тонкаль, М.Б. Плущевський, І.І. Стоянова, П.П, Безруких, Є.В. Пашков, Ю.Я. Рибальченко, І.С. Соколовська, В.Л. Менделенко, Г.Г. Щасливий, В.О. Мушкало

3

ДСТУ 2420-94

Енергоощадність. Терміни і визначення.

01.01.

1995

«Енер­гозбереження» на базі  Інституту проблем - енергозбереження   (ІПЕ) АН України; В.Ю. Тонкаль, М.Й. Мінц, М.Б. Плушевський, І.І. Стоянова, П.П. Безрукіх, Є.В. Пашков, І.С. Соколовська, Н.І. Соколовська, Н.Б. Гуржій, С.М. Покровський, А.А. Маліновський, М.Й, Олійник

 

4

ДСТУ 2102-92

 

Заміна на

ДСТУ 4462.0.01:2005

Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення

Заміна на

Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

01.07.1993

 

 

01.07.2006

ТК№ 82 “Охорона навколишнього середовища України”;

В. Братчиков, З. Бройде, Г.Виговська, В. Лозанський, Ю.Макаров, Є. Маторін, В. Міщенко

5

ДСТУ 3440-96

Системи енергетичні. Терміни та визначення.

01.08.

1997

НУВО Енергокомплекс”;

М.С. Потапенко, А.Ф. Бондаренко, П.Я. Екель, М.М. Лебедєв, В.А. Попов, А.В. Праховник

6

ДСТУ 5066:2008 

 

Міжнародний протокол виконання вимірювань і верифікації. Загальні підходи щодо розроблення та реалізації енергоощадних і водоощадних заходів (IPMVP 1997, MOD)

01.01.2010

Не надійшов до друку

 

  1. Альтернативні види палива

7


ДСТУ 2042-92 

 

Брикети торф'яні на комунально-побутові потреби. Технічні умови 

01.01.1993

Українським концерном торф’яної промисловості “Укрторф”;

В.І. Юрченко, П.Н. Перепотенський, Л.Р. Бекерський 

 

8

ДСТУ 2043-92 

Торф фрезерний для виробництва брикетів. Технічні умови

01.01.1993

Українським концерном торф’яної промисловості “Укрторф”;

В.І. Юрченко, П.Н. Перепотенський, Л.Р. Бекерський 

 

9

ДСТУ 7178:2010

 

Паливо альтернативне. Естери етилові жирних кислот олій та жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги та методи контролювання

01.07.2011

Державне підприємство Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості “МАСМА” (ДП УкрНДІНП “ МАСМА”), ТК стандартизація продуктів нафто перероблення та нафтохімії (ТК 38);

к.х.н. В. Козак, Б. Кочирко, Т.Лазор, к.т.н. Й. Любікін, С. Лютий, Н. Харченко, Л. Щербініна

 

10

ДСТУ 2034-92

Вiдходи деревиннi. Загальнi технiчнi умови

01.07.1993

Госком України з деревопереробної промисловості;

І.Г. Дерев’янко, Л.А. Іваній, В.Р. Радкевич, Л.М. Сибілева

11

ДСТУ 7166:2010

Біоетанол. Технічні умови

01.01.2011

ТК №46 Спиртогорілчані вироби, дріжджі, Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів;

М. Бойко, Г.Кизюн, Н.Кизюн, О. Міщенко, О.Никитюк  

12

ДСТУ 7123:2009

 

Лушпиння соняшнику. Технічні умови.

 

01.01.

2012

Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УАНН)

спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86),

спільно з асоціацією «Укроліяпром»;

В. Гірман, Л. Гончарова, К. Літвін, П.Пєтінк

13

ДСТУ 7124:2009

Лушпиння соняшнику пресоване гранульоване. Технічні умови

18.12.

2009

Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УАНН)

спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86),

спільно з асоціацією «Укроліяпром»;

В. Гірман, Л.

Гончарова, К. Літвін, П.Пєтінк

3. Відновлювані джерела енергії

3.1 Загальні положення

 

14

 ДСТУ 2275-93

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Терміни та визначення.

01.01.

1995

ТК зі стандартизації “Енергозбереження” на базі інституту проблем енергозбереження (ІПЕ) АН України; В.Ю. Тонкаль, М.Б. Плущевський, І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська, І.С. Соколовська, В.В. Павлова, Н.Б. Буржій, О.К. Шидловський, В.Ф. Рєзцов, П.П. Безрукіх, Є.В. Пашков, А.А. Маліновський, М.Й. Олійник, П.Ф. Гоголюк

 

15

ДСТУ 3569-97 (ГОСТ 30514-97)

Енергозбереження. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії. Основні положення.

29.05.

1998

Технічний комітет стандартизації №48 “Енергозбереження” на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України , В.Ю. Тонкаль, М.Б. Плущевський, І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська

3.2 Геліоенергетика

 

16

ДСТУ 4885:2007

Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів 

01.01.

2009

Інститут відновлювальної енергетики НАН України; С. Кудря, Л. Півень, Л. Шинкаренко, І. Пуховий

17

ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001)

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Колектори сонячні. Методи випробувань.

27.06.

2001

Міждержавний ТК №111, Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу Академії будівництва України, АТ “Енергетичний інститут ім. Крижановського” РАТ “ЄЕС РОСІЇ”, Інститут високих температур Російської Академії наук, М. Рабінович, А. Ферт, Б.Тарніжевський, С. Фрід, В. Хаванський,

І. Стоянова

18

ДСТУ 4280:2004

 Енергозбереження. Модулі сонячні фотоелектричні. Класифікація та основні параметри.

01.07.

2005

Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірінгу;

О. Буніна, Н. Рабінович, І. Толстих

 

3.3 Гідроенергетика

19

ДСТУ 2842-94

Турбіни гідравлічні. Терміни та визначення 

01.01.

1996

Інженерний центр Система Київського політехнічного інституту”; В.П. Гондюл, Л.О. Погребняк, О.М. Яхно, В.С. Кривошеєв, В.О. Мітронов

3.4  Вітроенергетика

20

ДСТУ 4407-2005

Вітроенергетика. Вітронасосні установки. Загальні технічні вимоги.

01.07.

2006

ЗАТ “Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”, приватне підприємство “Аванте”, О.Дубовик, М.Земін, А. Знахарчук, В. Коханевич, П.Латишев, В. Сердцев, М. Шихайлов

21

ДСТУ 3896-99

Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції: Терміни та визначення

01.01.

2009

 

ЗАТ “Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”,  М.Земін, А. Знахарчук, А.Каліон, А.Найдук, Б.Сахно, А.Харченко, В.Хілько, М. Шихайлов, В.Шульга

22

ДСТУ 3896: 2007

Вітроенергетика: Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

 

На заміну ДСТУ 3896-99

01.01.

2009

ДНПП Укренергомаш”;

В. Дядюсь, М.Земін, Б.Сахно, В. Сердцев

23

ДСТУ 4051-2001

 

Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні вимоги

 

04.01.

2002

 

ЗАТ “Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”,  М.Земін, А. Знахарчук, А.Каліон, А.Найдук, Б.Сахно, А.Харченко, В.Хілько, М. Шихайлов, В.Шульга

24

ДСТУ 4225:2003 

Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Методи випробування 

01.10.

2004

ЗАТ “Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”,  М. Браженко, М.Глубченко, Л. Дульнєв,  М.Земін, А,

Знахарчук, А.Каліон,  П.Латишев, А.Найдук, Б.Сахно, А.Харченко, В.Хілько, М. Шихайлов, С. Северін

25

ДСТУ 4407:2005

Вітроенергетика. Установки вітронасосні. Загальні технічні вимоги

07.01.

2006

ЗАТ “Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”, приватне підприємство “Аванте”, О.Дубовик, М.Земін, А. Знахарчук, В. Коханевич, П.Латишев, В. Сердцев, М. Шихайлов

26

ДСТУ 4859:2007

Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги 

01.01.

2009

Інститу відновлювальної енергетики НАН України, ПП Аванте”;

В.Головко, О. Дубовик, Г. Душина, С. Журомська, М. Земін, В. Коханевич, С. Кудря, О. Люшня, М. Шихайлов

27

ДСТУ 4037-2001

 Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги 

01.01.

2002

ЗАТ Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин”;

Л. Дульнєв, М.Земін, А. Знахарчук, А. Каліон, А. Найдук, Б. Сахно, А. Харченко, В. Хілько, В. М. Шихайлов, В. Шульга

3.5 Воднева енергетика

28

ДСТУ 3027-95

Воднева енергетика. Терміни та визначення

01.01.

1996

Інститут проблем машинобудування НАН України;В.І. Савченко, В.А. Барахтян, В.В. Соловей, Ю.Ф. Шмалько, С.Є. Пітулько, М.В. Лотоцький, В.І. Колосов, Л.І. Герман, Д.В. Щур, Б.В. Борц

3.6 Біологічні джерела енергії.

29

ДСТУ 7014:2009

 

Установки біогазові присадибні. Загальні технічні вимоги

01.01.

2011

Інститу механізації тваринництва Української академії аграрних наук;

О. Ляшенко, Г. Мовсесов, В. Павліченко

30

 ДСТУ 4516:2006

Енергоощадність. Поновлювальні джерела енергії. Біогазові установки. Загальні технічні вимоги.

01.01.

2007

Інститут відновлювальної енергетики НАН України;

В. Коваленко, С. Кудря, Л. Півень, П. Пісарєв, Л. Шинкаренко, А.

Щокін, Л. Яценко

    1. Вторинні енергетичні ресурси.

31

 ДСТУ 3818-98

Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення.

23.11.98

ТК №48Енергозбереження на базі  Інституту проблем - енергозбереження   (ІПЕ) АН України, Усік А.П., І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська, З.Л.Шварцман

32

 ДСТУ 4090-2001 (ГОСТ 31188-2003)

Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.

01.01.

2003

МТК111, ТК №48”Енергозбереження” на базі Інституту загальної енергетики НАН України, Г.Куц, І.Соколовська, А.Усік, І. Стоянова, А.Завалко

33

 ДСТУ 4369:2005

Енергоощадність. Чорна металургія. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання.

 

28.02 2005

ТК №48 ”Енергозбереження” на базі Інституту загальної енергетики НАН України, Г.Куц, І.Соколовська, А.Усік

  1. Енергозбереження в будівлях та спорудах

34

ДСТУ Б В.2.2-19:2007

 

Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах

01.07. 2008

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК), НДІ будівельної фізики, Росія, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва;

 Г. Фаренюк, Ю. Слюсаренко, М. Тимофеєв, В. Яригін, Ю. Матросов, М. Тимофєєв, С. Кіяниця, Є. Колесник, П. Ліпінський, Д. Левченко, Є. Фаренюк 

                                                                                                        

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ Б В.2

.2-21:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

Мінрегіонбуду України, НДІ будівельної фізики, Росія, Академія енергетики України, ДНДПВІ “НДІпроектреконструкція”, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; Г.Фаренюк, Ю. Слюсаренко, Є. Колесник, Ю. Матросов, Ю. Ковальчук, Г. Оніщук, Г. Агєєва, М. Тимофєєв,С. Сахновська, А. Строй,  В. Чернявський, О. Чумуріна

36

ДСТУ Б В.2.6-100:2010

Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій

1.10. 2010

 

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

Мінрегіонбуду України, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Київський національний університет будівництва та архітектури, Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка; Г.Фаренюк, Є. Колесник, Є.Фаренюк, О. Білоус, М. Тимофєєв, О.Сергейчук, Шитюк,

В. Чернявський

37

ДСТУ Б В.2.6-101:2010

Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

01.10.

2010

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Київський національний університет будівництва та архітектури, Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія

Кондратюка, Інститут технічної теплофізики НАНУ; Г.Фаренюк, Є. Колесник, Є.Фаренюк, О. Білоус, Л. Воробйов, Т. Грищенко, Л. Декуша, В. Чернявський, О. Сергейчук, Г. Васильченко, С. Сахновська, М. Тимофєєв

38

ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови

01.08.

2010

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України;

Г.Фаренюк, А. Нечипорук, Ю. Слюсаренко, В. Тарасюк

39

ДБН В.2.6-33-2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. 

01.07.

2009

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України, Київський національний університет будівництва та архітектури, Одеська державна академія будівництва та архітектури,  Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка;  Українськиий науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва; Фаренюк Г., Тарасюк В, Фаренюк Є, Ю. Слюсаренко, Д. Барзилович, О. Галінський, С. Полонська, О.Підгорний, О.Сергейчук, І.Щепетова, В. Дорофеєв, О.Менейлюк, В. Чернявський, В. Сай, Ю. Червяков, Н. П’ятигорська, М. Тимофеєв, С. Сахновська,

В. Яригін

40

ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001) 

Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям

01.01.

2002

Інститут технічної теплофізики НАН України, МТК №111 “Енергозбереження”, Т. Грищенко, Л.Декуша, Л. Воробйов, Т. Менделєєва, А. Єрьоміна

41

ДБН В.1.2-11-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії.

01.10.

2008

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

(НДІБК) Мінрегіонбуду України(НДІБК), Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва  Кривошеєв П.І., Слюсаренко Ю.С., Тарасюк В.Г., Фаренюк Г.Г., Шарапов Г.В., Жарко Л.О., Гакен М.В. Мірошник Т.П. Акіменко В.Я., Семашко П.В., Шумак О.В.

42

ДБН В.2.8-12-2000

Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві. 

01.04.

2004

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України

5.  Регенерація тепла. Теплоізоляція

43

ДСТУ 2671-94

Теплоутилізатори. Методи випробування.

01.07.

1995

НД ПКІ з обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції;

В. Б. Горєлік, В. М. Літовка, В. М. Бондаренко, О. Я. Яковенко

44

ДСТУ 3282-95 (ГОСТ 30371-96)

Енергозбереження. Загальні установки для вакуумної деаерації води. Загальні технічні вимоги

01.07.

1997

МТК111 і ТК №48 “Енергозбереження” на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України;

О.М. Солодовникова, В.Ф. Костильов, І.І.

Стоянова, Н.І. Соколовська

45

ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98)

Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови

01.07.

2000

Інститут технічної теплофізики НАН України, МТК №111 Енергозбереження, Т. Грищенко, Л.Декуша, Л. Воробйов

46

ДСТУ-3635-98 (ГОСТ 30604-98)

Енергозбереження. Установки тепло утилізаційні. Загальні технічні вимоги

01.07.

2000

МТК111 і ТК №48 “Енергозбереження”,  Г.О. Куц, М.В. Гнідой, А.П. Усик, В.Ю. Тонкаль, І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська, І.С. Соколовська

47

ДСТУ 2677-94

Теплоутилізатори. Типи та основні параметри.

01.01.

1998

НД ПКІ з обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції;

В.Б. Горєлік, В.М. Севрюков, В.М. Лєтуха, В.М. Бондаренко, Н.А. Кузнєцова

48

ДСТУ 6102-2002 

(ГОСТ 6102-94, IDT)

Тканини азбестові. Загальні технічні умови

 

01.01.

2003

ГОСТ 6102-94, IDT

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики;

Л.Л. Ваніфатова

49

ДБН В.2.6-31-2006

Теплова ізоляція будівель. 

01.07.

2013 

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України, Український зольний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву; Фаренюк Г.Г., Кривошеєв П.І., Тарасюк В.Г., Фаренюк Є.Г., Крітов В.О., Брусан А.А., Черних Л.Ф., Поляков В.П.

6. Енергетичні баланси та енергоємність продукції

50

 ДСТУ 2804-94

Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення.

31.10.

1994

Київський політехнічний інститут, НУВО Енергокомплекс, В.Ф. Находов, В.П. Розен, О.І. Соловей, М.А. Денисенко, Л.М. Лєбедєв, В.А. Попов, Б.П. Борисов, Ю.П. Зуб’юк, М.М. Лебедєв,

А.В. Праховник

51

 ДСТУ 3176-96

 (ГОСТ 30341-96)

Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничих підприємств.

01.08.

1997

ТК №48 ”Енергозбереження” на базі  Інституту проблем - енергозбереження   (ІПЕ) АН України; В. Розен, О. Соловей, В. Находов, Д.Тріфонов, І. Стоянова, Н.Соколовська

52

ДСТУ 4714:2007

Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу.

01.07.

2007

Інженерний центр “Перспектива НТУУ “КПІ””; С. Калугін, Ю.Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Л. Шульга, Ю. Шульга

53

Р 50-072-98

Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах

електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно

01.07.1999

Український наково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут

Укрсільенергопроект, В. Бебко, М. Керніцький, С. Ревуцький 

54

ДСТУ 3860-99

Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання 220 кВ і вище.

01.01.2000

Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут “Укренергомережпроект”, Л. Кривушкін, О.Розовський, В. Нейман

55

ДСТУ 3224-95 (ГОСТ 30356-96)

Енергозбереження. Методи визначення норм витрат електроенергії гірничими підприємствами.

01.08.

1997

ТК №111 на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України; В.П. Розен, О.І. Соловей, В.Ф. Находов

В.Ю. Тонкаль,  І.І. Стоянова, І.С, Соколовська.

56

ДСТУ 5078:2008

Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності енергоспоживальне. Вимоги до показників енергетичної ефективності

01.07.

2009

ТОВ Денкі”; Ю. Нуждіна, В.Розен, Л. Шульга, Ю. Шульга

57

ДСТУ 4110-2002 ANSI/IEEE 739:1995,NEQ

Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів

01.07.

2003

Підприємство “Електромеханіка”; В.Дерзський, С. Дубовський, Ю.Ковриго, С.Кукарцева, В. Мамалига, В. Сало,

Г.Самчук, В. Сліпченко, Валерій Соріш, Володимир Соріш,І. Стоянова, О. Стремоухова, Д. Федосенко, К.Халявко, М. Халявко, А. Шульга, О.Ямко

58

ДСТУ 3682-98

Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг.

01.01.

1999

МТК 111 та ТК  №48 “Енергозбереження” В.Ю. Тонкаль, М.В. Гнідой, Г.Г. Панченко, І.І. Стоянова, І.С. Соколовська.

59

ДСТУ 3971 -2000 (ГОСТ 30716-2000)

Енергозбереження. Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення теплової енергії.

01.07.

2001

ТК  №48 “Енергозбереження” В.Ю. Тонкаль, І.І. Стоянова,  М.В. Рапцун, І.Ю. Сенюкова, С.Б. Сурнін, Валерій В. Соріш, Н.А. Костецька, Володимир В. Соріш, З.Л. Шварцман

60

ДБН Г.1-6-96

Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів.

01.01.97

Науково-дослідний інститут будівельного  виробництва Держкоммістобудування України, КДТУБА, ВАТ ДБК-3, ОП ДБК-1, ВАТ ФПД-4, ЗЗБК ім. Ковальської, ГУВБ МО України; Завойський А.К., Полонська С.О., Клименко В.Г., Цесіс Р.А., Кокшарьов В.М., Буглак В.П., Здохлій Ф.К., Губень В.І., сГоменюк П.В., Щербина

С.П,, Полтавцев О.М. 

61

ДБН Г.1-7-97

Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних. 

01.03.98

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів і Київського державного технічного

університету будівництва і архітектури; Полонська С.О., Завойський А.К., Клименко В.Г., Цесіс Р.А., Сай В.І., Кокшарьов В.М.  

62

ДБН Г.1-8-2000

Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів

01.07.

2000

Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мінрегіонбуду України за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів і Київського державного технічного університету будівництва і архітектури; Полонська С.О., Завойський А.К., Клименко В.Г., Цесіс Р.А., Сай В.І., Кокшарьов В.М.  

 

7.  Енергоменеджмент та енергоаудит.

7.1  Енергоменеджмент.

63

 ДСТУ 4472?2005

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.

 

01.07.

2006

Інститут Загальної енергетики НАН України В. Розен, О.Соловей, І. Стоянова, А. Чернявський

64

ДСТУ 4715:2007

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на

стадіях розроблення та впровадження.

 

01.07.

2007

ТОВ “Денкі”; А. Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, К.Чернявська, А. Чернявський, Л.Шульга,

Ю.Шульга

65

ДСТУ 5077:2008

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціонування.

 

01.07.2009

ТОВ “Денкі”;  Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, К.Чернявська, А. Чернявський, Л.Шульга

7.2 Вимірювання енергетичних та інших параметрів

66

ДСТУ 3581-97 (ГОСТ 30517-97)

Енергозбереження. Методи вимірювань і розрахунку теплоти згоряння палива

 

16.03.

1998

МТК111 і ТК №48 “Енергозбереження”,  Г.О. Куц, М.В. Гнідой, А.П. Усик, В.Ю. Тонкаль, І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська

67

ДСТУ 3401-97 (ГОСТ 30486-97)

Енергозбереження. Методи та засоби вимірювань теплових величин. Загальні положення.

01.01.1999

ТК №48 , Інситут проблем енергозбереження НАН Ураїни; Т.Грищенко, М. Аракелян, А.Єрьоміна 

68

ДСТУ 2288-93 (ГОСТ 307.2-95)

 

Електропраски побутового та аналогічного призначення. Методи вимірювання робочих характеристик

01.07.1996

Мінмаш ВПК та конверсії України КНВО “Веста”, МТК №19;

К.т.н Співаков, Є.О. Савченко, Н.Б. Туплер, В.П. Печенев, Е.К. Федоренко, Н.М. Повшедзя, В.П. Зубков

7.3 Енергетичний аудит

69

ДСТУ 4713:2007

Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт.

01.07.

2007

ТОВ “Денкі”, В.Розен, О.Соловей, Ю.Нуждіна, Л.Шульга, Ю.Шульга,  А.Чернявський

70

ДСТУ 4065-2001

Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги( ANSI/IEEE 739-1955,NEQ)

01.07.

2002

Підприємство “Електромеханіка”, В. Мамалига

71

ДСТУ 2155-93

Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження.

01.01.

1995

ТК №48 “Енергозбереження”;

М.І. Мінц, О.К. Шидловський, В.Е. Тонкаль, І.В. Волков, І.І. Стоянова, Н.І. Соколовська, Є. Ю. Комаренко

72

ДСТУ 3740-98

Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах.

29.05.

1998

Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень (ДІПСЕД), В.Г. Литвиненко, Г.М. Грецька, Т.А. Андрєєва

73

Р 50-081-2000

Енергозбереження. Методика оцінювання енергетичного стану систем енергопостачання промислових підприємств для їх паспортизації.

10.04.

2000

ТК №48 “Енергозбереження” на базі Інституту загальної енергетики НАН України, В. Скоробогатова, І.Стоянова, В.Дьяченко, І. Соколовська, З.Шварцман

74

ДСТУ 3755-98

Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

25.06.98

ТК №48 “Енергозбереження”  на базі Інституту Загальної енергетики, Ю.В. Тонкаль, І.І. Стоянова, Г.О. Куц, І.О. Соколовська, З.Л. Шварцман

75

ДСТУ 3052-95 (ГОСТ

30167-95)

Ресурсозбереження. Порядок

установлення показників ресурсозбереження і документації на продукцію.

01.01.

1997

ТК №48 “Енергозбереження” на базі

Інституту проблем енергозбереження НАН України;

В.Е. Тонкаль, І.І. Стоянова, І.С. Соколовська, П.П. Безруких, М.Б. Плущевський, Є.В. Пашков, Ю.Я, Рибальченко, В.Л. Менделенко, Счасливий, В.О. Мушкало

8.  Енергоефективність обладнання.

      8.1 Енергетичне маркування.

76

ДСТУ 4081-2002 

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги.

01.05.

2002

ТОВ “Денкі”, О.Соловей, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю.Шульга

77

ДСТУ 4980:2008 

 

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних духовок

01.01.2009

ТОВ “Денкі”, к.т.н. О.Соловей, к.ф-м.н. Ю.Нуждіна, к.т.н. В.Розен, Л.Шульга, к.т.н. Ю.Шульга

78

ДСТУ 4238-2003

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів.

01.04.

2004

ТОВ “Денкі”, О.Соловей, В.Жовтянський, Ю.Нуждіна, В.Розен, О.Суходоля, Л.Шульга, Ю.Шульга,  А.Яремчук

79

ДСТУ 4351?2004

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності пральних машин.

01.01.

2006

ТОВ “Денкі”, О.Соловей, О.Горін, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю.Шульга

80

ДСТУ 4352?2004

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності кондиціонерів повітря.

01.01.2006

ТОВ “Денкі”, О.Горін, С. Мамченко, О.Соловей, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю.Шульга

 

81

ДСТУ 4441?2005

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначання енергетичної ефективності електричних ламп.

01.07.2006

ТОВ “Денкі”, О.Соловей, В. Мирунко, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю.Шульга

82

ДСТУ 4712:2007

Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності посудомийних машин.

01.07.2007

ТОВ “Денкі”, О.Горін, С. Мамченко, О.Соловей, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю.Шульга

8.2 Електропривод

83

ДСТУ 3886-99

Енергозбереження. Системи електроприводу. Методи аналізу та вибору

01.07.

2000

Підприємство Електромеханіка, В.М. Мамалига

8.3 Теплові помпи/ насоси

84

ДСТУ 3859-99 (ГОСТ 30645-99)

Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Теплові насоси «повітря-вода» для комунально-побутового теплопостачання. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

8.10. 1999

ТК  №48 “Енергозбереження” (МТК 111) на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України, В.Ю. Тонкаль, І.І. Стоянова, Л.М. Стронський, Г.А, Голуб, В.О. Мушкало

    1.  Котли та теплообмінники

85

ДБН В.2.5-24-2012

Електрична кабельна система опалення. 

01.10.

2012

 

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ», Науково-виробниче підприємство “Елетер”, ТОВ “Данфосс ТОВ”, Інститу технічної теплофізики НАН України, ПАТ “Хмельницькобленерго”, ПАТ “КИЇВЗНДІЕП”, Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва; Д. Розинський, Р. Ситницький, В. Коген, Б. Петришин, В. Пирков, М. Тимченко, Ю. Громадський, О. Шпак, Л. Черних, Ю. Думанський

86

ДСТУ 2326–93

Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови.

 

 

01.01.

1995

ДНДІ санітарної техніки та обладнання будівель та споруд;

О.Я. Носовицький, А.П. Дудніков, О.О. Косьмін, Г.М. Невструєва, Л.Г. Литвак

87

ДСТУ 2582-94

Теплообмінники. Терміни та визначення

01.07.1995

ДП ЦКБ суднового машинобудування Таврія”;

В.Є. Тарасенко, Є.О. Сидоров, Е.І. Фроімчук, В.М. Торліна

88

ДСТУ 2369-94

Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДНДІ санітарної техніки Мінмашпрому України;

А.С. Макаров, Г.Ю. Понедільченко, А.П. Дудніков, О.Я. Носовицький, О.О. Косьмін, Г.М. Невструєва, І.Л. Горошевська, Л.Г. Литвак

89

ДСТУ-Н 7211:2011

Установки опалювальні модульні на базі електродних котлів. Вимоги до проектування, монтування та експлуатування. Звід правил.

01.01.

2012

ТОВ Компанія-Спецтехнологія”;

Ю. Балюк, О. Борщевіч

90

ДСТУ 3948-2000

 

Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і контролю теплотехнічних показників

01.01.2001

ДГРПСертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання”; О.О. Косьмін, А.П. Дудніков, Л.М. Гайворонська, В.В. Свєчніков, В.М. Падалко, Н.Г. Оліференко

 

Перелік складений з Національних стандартів України з енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з вказівкою надання чинності, організацій-розробників, прізвищ розробників

Перелік підготовлений експертом проф. В.П. Розеном.

ДСТУ EN 247_2003.pdf 

ДСТУ 4616-2006.pdf