4
2
1
3

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) заснований більше 100 років тому за ініціативою науково-технічних кіл та підприємців Росії та України у відповіднос
ті до потреб промисловості Південного Заходу країни, яка швидко розвивалася наприкінці XIX століття. У КПІ ім. Ігоря Сікорського є 20 факультетів, 9 навчально-дослідних інститутів, 12 науково-дослідних інститутів та 13 інших наукових підрозділів (конструкторські бюро, інженерні центри). Працює 58 академіків та членів-кореспондентів академій наук, 2 000 професорів, доцентів, асистентів, 40 500 студентів навчаються в університеті. Серед них 1 500 ін
земних студентів з 43 країн та 500 аспірантів, включаючи громадян інших країн. У КПІ ім. Ігоря Сікорського працювали відомі вчені - В.М.Кирпічов, К.А.Тимирязєв, М.Є. Жуковський, Д.І.Менделеев, І.І.СІкорський, С.П. Тимошенко, С.П.Королов, Б.Є.Патон, В.М.Челомєй, А.М.Люлька, М.П.Кравчук, С.В. Серенсен а інші були тісно пов'язані з нашим університетом. На території університету є студентська поліклініка, Палац культури і мистецтв, спортивний комплекс. Університет має спеціальне підготовче відділення для іноземних студентів, де протягом 10 місяців абітурієнти вивчають математику, фізику, інформатику, біологію, хімію та інші предмети, необхідні для подальшого освоєння університетської програми. Тренінг проводиться українською, або англійською мовами. НТУУ "КПІ" плідно співпрацює з 101 технічним університетом з 38 країн світу, міжнародними організаціями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA, Salzburg Seminar); Відомі фірми (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та інші) беруть участь у міжнародних освітніх та наукових проектах та програмах. НТУУ "КПІ" був одним з перших в Україні університетів, які приєдналися до спільноти європейських університетів та у вересні 2003 року підписали Велику Хартію європейських університетів (Magna Charta Universitatum).
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) в рамках Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" був створений у 1997 році за спільним наказом Державного комітету енергозбереження та Міністерства освіти України (№ 137 / 45, від 07/05/97). Цей Порядок визначає IEE як базовий навчальний заклад з управління енергетикою в Україні. Основними завданнями ІЕЕ є створення та просування "енергетичної обізнаності" у різних аспектах життєдіяльності та виробничої діяльності людини; навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у галузі енергоменеджменту; розвиток, постійне вдосконалення та поширення методології та інформаційних матеріалів у школах, університетах, промислових підприємствах та організаціях в інших галузях економіки. Міністерство освіти України видало ліцензію на ІЕЕ, затверджуючи педагогічну роботу у таких галузях: енергоменеджмент; енергетичний аудит; моніторинг та цільове використання енергії; інформаційні технології у використанні енергії; огляд енергозбереження. IEE повністю займає будівлю № 22 університету (7 поверхів, 19000 кв.м) та забезпечує підготовку 1600 студентів.
Кафедра автоматизації керування електротехнічними системами (AУЕК) була заснована в 1967 році для навчання інженерів у галузі автоматизації управління гірничодобувним обладнанням. Зараз кафедра АУЕК спеціалізується на підготовці магістрів, бакалаврів та кандидатів технічних наук з електромеханіки, систем автоматизації та електроприводу для електротехнічного обладнання.
NTUU “KPI” location is close to Kyiv downtown. The University has 23 Academic buildings, 22 dormitories (hostels), among them 3 for married students, Sports Centre  with swimming pool meeting Olympic standards, Library housing nearly 3 mln. volumes, Culture Center, kindergarten, 2 dining halls and recreation facilities (the Black sea area), Medical Center for students, Health Center, and 43 cafeterias.