3
2
1

 

Анотація дисциплін, які викладаються на кафедрі АУЕК

Вступ до електромеханіки
Теорія автоматичного управління
Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами
Мікропроцесорні системи керування електромеханічними системами
Електричні машини
Енергетичний менеджмент у виробничих системах
Енергозбереження в електроприводi
Енергозбереження засобами промислового електропривода
Автоматизований електропривод
Синтез електронних та мікропроцесорних пристроїв

Універсальні графічні системи
Операційні системи
Інтелектуальні системи автоматичного керування
Обчислювальна техніка та програмування-2.Інтегровані системи комп’ютерної математики
Автоматизовані системи керування та переробки інформації
Інформаційні обчислювальні системи і технології
Технологічні комплекси та установки МЖГ (міського житлового господарства)
Комп'ютерне моделювання процесів і систем

Комп’ютерне управління технологічними процесами, експериментом, обладнанням
Електромеханічні системи та комплекси нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії
Електрообладнання та автоматизація систем вентиляції та кондиціонування
Системи керування та обліку енергоспоживання та тепловодопостачання
Електрообладнання та електропостачання машин і установок цивільних споруд
Системи моніторингу охорони та стеження
Цифрові системи керування електроприводом
Моделювання  електромеханічних  систем
Автоматичне керування електроприводом машин і установок
Системи збору та передачі інформації
Автоматизацiя установок та комплексів гiрничого виробництва
Оптимізація режимів керування та вибору електрообладнання шахтних стаціонарних установок
Цифрові системи керування електроприводом
Елементи автоматизованого електроприводу
Правові основи енергокористування
Оптимальне керування електромеханічними системами