4
3
2
1

 

 

 

Дипломникам

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
У 2008 році

Посада

П.І.Б.

Тема

1

Завідувач кафедри, к.т.н.
професор

Розен Віктор
Петрович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Сеціалісти, магістри
7.092203 – Автоматизовані системи управління об’єктами ЖКХ..
8.092203 – Автоматизоване робоче місце аналітика по споживанню ПЕР
промисловими об’єктами.
-  Управління енергоспоживанням промислових об’єктів.
-   Методи оцінки енергетичної безпеки регіональних та промислових систем.
-   Моделі і методи оцінки рівня енергетичної ефективності виробничих систем.
-   Моделі і методи прийняття рішень по вибору енергоефективного обладнання.  

2

д.т.н.
професор

Чермалих Валентин
Михайлович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Сеціалісти, магістри 
7.092203 – Автоматизація стаціонарних установок і комплексів гірничого    
виробництва
8.092203 - Оптимізація електромеханічних систем складної структури з                
інтелектуальним управлінням

3

к.т.н.
доцент

Алтухов Євгеній   Іванович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Автоматизація стаціонарних установок та комплексів гірничого   
виробництва.

4

к.т.н.
доцент

Закладний
Олександр
Миколайович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтних стаціонарних
установок.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація систем тепло та водо-
постачання, кондиціонування та вентиляції будівель.
8.092203  - Управління ефективністю енерговикористання в електромеханічних
системах.

5

   к.т.н.,
доцент

 

 

Чермалих
Олександр
Валентинович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація екскаваторів та бурових
станків.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація систем  кондиціонування       
муніципальних споруд та будівель.
8.092203 – Дослідження динамічних показників та енергетичних характеристик__
складних електромеханічних систем за допомогою віртуальних     
моделей середовища МАТЛАБ.

6

к.т.н.,
доцент

Тишевич
Борис
Леонардович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203  - Електрифікація та автоматизація стаціонарних установок гірничого
виробництва.
8.092203 – Нейронні мережі в управлінні складними електромеханічними  
системами.

7

к.т.н.,
доцент

Лебедєв
Лев
Миколайович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація багатостадійних
процесів ДСЗ.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація головних приводів       
екскаваторів.
8.092203    - Заходи з енергозбереження в умовах шахти.

8

к.т.н.,
доцент

Пермяков Віктор Миколайович

Спеціальність:7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки  
з регульованим ел.приводом по системі (АВК, ВД).
- Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляційної
установки з регульованим ел.приводом.

9

к.т.н.,
доцент

Данілін
Олександр Валерійович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203Спеціалісти, магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація системи керування
шахтної підйомної установки.
-  Оптимізація режимів роботи вентиляторної установки з використанням
частотно-регульованого електроприводу
8.092203  - Використання фаззі-керування при проектуванні систем управління_
циклічними об’єктами.

10

ст.викл.

Прядко
Сергій
Леонідович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація машин і                               
установок для будівництва метрополітену з розробкою електропривода.
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація        насосних станцій водопостачання.
-Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація тепло-
водопостачання будинків.                  
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація транспортно-складських систем з розробкою електропривода змінного струму
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація            
шахтного та кар’єрного транспорту.

11

ст..викл.

Дубовик  Володимир Григорович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Електромеханічне обладнання машинобудівного підприємства і захист
АД від аварійних режимів.
_- Електромеханічне обладнання і автоматизація регулювання температури на підприємстві по виготовленню  тонко плівкової продукції.
_- Автоматизація вентиляції адміністративного будинку підприємства і пожежної безпеки.
-_Електрообладнання і автоматизація конвейєрного транспорту на гірничих підприємствах.
- Електрообладнання і автоматизація водовідливних установок гірничого підприємства.                    

12

асистент

Кузнєцов Володимир Валерійович

1.Автоматизація та електромеханічне обладнання шахтних установок та комплексів (підйом, вентилятор,конвеєр)
2.Водопостачання районів міста.
3.Гаряче тепловодопостачання кабельних закладів.

13

 

асистент
             

 

Майданський
Іван Ярославович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Частотний електропривод машин та механізмів.
- Модернізація систем водопостачання комунальних господарств.
- Модернізаці електроприводу підйомних органів.           
- Комп’ютерізовані системи управління механізмами та технологічними
процесами

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД)

ЄСКД (DjVu)

Предоставлена ст. викладачем Майданським І.Я.

доц. С. С. Козлов

Методичні вказівки по виконанню розділу в дипломних проектах

"Охорона праці "Електробезпека на гірничодобувних підприємствах"(PDF(RAR))

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсової роботи та економічної частини дипломних проектів з курсу
"Економіка і організація виробництва" (DOC(RAR))

Пароль на розкриття архіву необхідно отримати у викладача який консультує економічну частину диплому, або керує курсовим проектом з економіки

Для завантаження натиснути підкреслену назву об'єкта

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію дипломного проектування

та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ”

Титульна сторінка

 

Завдання

 

Рамка1

 

Рамка 2