Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «ЕНЕРГІЯ»

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” НДІ «ЕНЕРГІЯ» 
проспект Перемоги, 37, Київ-56, 03056, Україна, КПІ - 4110

Тел.: +38 (044) 241-77-21  Факс: +38 (044) 241-86-63 e-mail: nii_energiya@ukr.net

Науковий керівник НДІ “Енергія” - Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н. проф. Праховник Артур Веніамінович

Директор НДІ “Енергія”   - к.т.н., с.н.с. Калінчик Василь Прокопович

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НДІ „ЕНЕРГІЯ”

1. Енергозбереження, фундаментальні дослідження в питаннях створення систем автоматичного контролю та управління енергоспоживанням.
2. Електронізація процесів вироблення та споживання енергії.
3. Інформатизація в енергетиці.
4. Наукові, науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи з метою створення нових засобів управління енергоспоживанням, систем автоматичного контролю та управління в енергетиці, товарів народного споживання на рівні світових досягнень по повному інноваційному циклу.

СТРУКТУРА НДІ „ЕНЕРГІЯ”

Заступник директора НДІ „Енергія”  – Шиянов О.О.
Головний бухгалтер – Бочарова Н.К.
До складу НДІ “Енергія” входить чотири науково-дослідні лабораторії, в тому числі:
- галузева науково-дослідна лабораторія методів та засобів управління електроспоживанням (створена в 1984 році; завідуючий – Банік О.А.);
- НДЛ мікропроцесорних програмно-технічних комплексів (створена в 1984 році як НДЛ методів і засобів управління режимами електричних мереж, реорганізована в 1991 році; завідуючий – Гудименко С.В.);
- НДЛ автоматизованих систем обліку енергоресурсів (завідуючий – Дегтярьов О.В.);
- НДЛ енергоаудиту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів (завідуючий – Шиянов О.О.).
Співробітниками НДІ “Енергія”, окрім перерахованих, стали доктор технічних наук, проф. Екель П.Я., кандидати технічних наук Розен В.П., Петров А.А., Попов В.А., Волошко А.В., Соловей О.І., Шульга Ю.І., Бондаренко А.Ф., Находов В.Ф., Язев В.Л., наукові співробітники Біденко М.М., Прокопець В.І., Міщенко В.М., Холявенко В.Г., Черненко А.В., Разумовський О.В., Несен Л.І., Філянін Д.В., Зубко С.О., Скирта Ю.Б. та інші.
В НДІ “Енергія” функціонує аспірантура. Захищена одна і підготовлена до захисту одна кандидатські дисертації.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ НДІ „ЕНЕРГІЯ”

         НДІ “Енергія” вирішує широке коло питань, пов’язаних з енергозбереженням, управлінням режимами енергоспоживання, багаторівневим ресурсозберігаючим управлінням режимами систем енергопостачання.
До основних наукових здобутків діяльності НДІ “Енергія” належать:
- розробка та впровадження методів і засобів обліку, контролю і управління режимами енергоспоживання;
- аналіз, прогноз та контроль використання енергії;
- багатокритеріальна оптимізація розподілу енергоресурсів;
- розробка багатофункціональної системи тарифів на електроенергію;
- розробка загальних вимог та правил по застосуванню приладів для обліку енергії;
- розробка методів і систем комплексного управління (активної та реактивної потужності, напруги) режимами систем електропостачання промислових об’єктів;
- розробка державних стандартів України в галузі електроенергетики;
- розробка Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах енергоринку;
- розробка технічних вимог до систем комерційного обліку електроенергії;
- розробка типових проектних рішень побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії для різних категорій споживачів;
- розробка та впровадження систем контролю енергоносіїв.
Теоретичні розробки найшли широке впровадження у виробництво. Зокрема, був організований серійний випуск комплексу технічних засобів інформаційної системи ЦТ 5000, програмного контролера ЦТ 5000, інформаційно-логічної системи ІЛСЕ 1-32, датчиків споживання електроенергії Е-440, УП-1.
З 1996 року в НДІ “Енергія” розроблені і серійно випускаються комплекси пристроїв ІТЕК.
Пристрої інформаційні електровимірювальні ІТЕК-210 (ІТЕК-310) призначені для комерційного та технічного обліку електроенергії (диференційованого в часі) і побудови автоматизованих систем обліку та контролю використання електроенергії (АСКОЕ). Занесені до Державного реєстру України засобів вимірювання.
ІТЕК-410 – аналогічний пристрій, призначений для 4-х каналів обліку.
ІТЕК-010 – багатоканальний багатофункціональний пристрій для визначення кількості та якості електричної енергії.
Пристрої ІТЕК-220 (ІТЕК-320) призначені для використання в системах автоматизованого комерційного обліку та телеметричного контролю відпуску і споживання рідин, газів, пари та теплової енергії.
Датчики споживання електроенергії УП-2, УП-3, УП-4 призначені для перетворення кількості обертів диску електролічильників в послідовність імпульсів. Занесені до Державного реєстру України засобів вимірювання.
Пристрій збору інформації/мікросервер “itekWEB” призначений для збирання інформації з інтелектуальних лічильників та лічильників з імпульсним  виходом, формування проміжної бази про електроспоживання по об’єктах обліку, реалізує функції WEB-сервера для доступу до інформації про електроспоживання технічних засобів локального рівня.
Для розширення функціональних можливостей серійно виготовляються телекомунікаційні засоби підтримки різного передавального середовища.
Розроблені також програмні засоби для організації розподільних баз даних реального часу, аналізу даних, управління режимами, оптимізації розподілу ресурсів та інше.
Вказані розробки найшли широке впровадження в національній економіці України. Серед них найбільш вагомими є впровадження АСКОЕ на ВАТ “Концерн Стирол”, Івано-Франківському цементно-шиферному заводі, Дніпропетровському трубному заводі, Малинській фабриці банкнотного паперу, заводі ім. Ілліча, Вільногірському ДМК, ВАТ “Рівнеазот”, Південній енергосистемі НЕК „Укренерго”, ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”, Миколаївській та Чернігівські ТЕЦ  та на багато інших.
НДІ “Енергія” організує навчання обслуговуючого персоналу, надає консультаційно-інформаційні послуги.

Системи обліку, контролю і управління режимами енергоспоживання, які розроблені у НДІ“Енергія” :

Локальний комплекс обліку(підстанція, ТП) - РЕС- сервер збору та обробки даних

 

Структура системи обліку і контролю використання електроенергії

 

Структура системи обліку і контролю використання електроенергії
із опитуванням по цифровому каналу