4
3
2
1

переглядач DjVu, PDF з багатьма функціями (1,5 MB)

Шановні керівники! Для підготовки дипломного проекту на сучасному рівні необхідно акцентувати увагу на характеристиках якості:

Оцінювання якості дипломного проекту (DjVu)

Відгук (doc); Направлення на рецензію (doc); Рецензія (doc);

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ”(doc)

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД)

ЄСКД (DjVu)

Предоставлена ст. викладачем Майданським І.Я.