4
3
2
1

Заява на тему магістерської дисертації студента V курсу

Заява на тему магістерської дисертації студента VІ курсу

Індівідуальний навчальний план магістра першого року навчання

ЗАВАНТАЖИТИ (RAR)

Положення
про випускну атестацію студентів
НТУУ "КПІ"

Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ»
(протокол № 7 від 19.03.2015 р.)

ЗАВАНТАЖИТИ

ПРОГРАМА
комплексного фахового випробування
освітньо-професійної програми підготовки
магістра/спеціаліста 8(7).05070204
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (pdf)


ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
освітньо-професійної програми підготовки
магістра/спеціаліста 8(7).05070204
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (pdf)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо змісту та структури
магістерських дисертацій

(ОНОВЛЕНА РЕДАКЦІЯ) DOC

 

Магістрам

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Структура і правила оформлення


ДСТУ 3008-95 (DOC. rar)

Список магістрів кафедри у 2010 році (5 курс)

Спеціальність 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

ПІБ
студента

Академ. рейтинг
(RA)

Творча склад.
(rj, nj)

Бали з фаху (2Ф)

Екзам. оцінка з іноземн. мови (І)

Інтегр. рейтинг
(RI)

1

Луців Роксолана Петрівна

4,705

2,50

5,0

5

22,205

2

Савченко Катерина Сергіївна

4,817

3,375

5,0

4

22,192

3

Кулаковський Леонід Ярославич

4,324

2,50

5,0

5

21,824

4

Ільчук Оксана Степанівна

4,455

0,50

5,0

5

19,955

5

Школьний Андрій Олексійович

4,857

1,00

5,0

4

19,857

6

Коновал Роман Юрійович

4,257

1,50

5,0

4

19,757

7

Абрамчук Ріта Вікторівна

4,512

0,58

5,0

4

19,092

8

Кушнір Ігор Васильович

4,360

0,66

4,5

5

19,020

9

Пилипчук Андрій Олександрович

4,381

0,58

5,0

4

18,961

10

Шелест Ігор Володимирович

4,276

0,58

4,5

5

18,856

11

Зайцева Юлія Володимирівна

4,733

 

5,0

4

18,733

12

Якимчук Андрій Валерійович

4,593

 

5,0

4

18,593

13

Мельохіна Катерина Костянтинівна

4,574

0,66

4,5

4

18,234

14

Гуменюк Марія Олександрівна

4,410

0,75

4,5

4

18,160

15

Масник Микола Валерійович

4,064

1,00

4,5

4

18,064

16

Романова Вікторія Сергіївна

4,243

0,75

4,5

4

17,993

17

Баранов Сергій Андрійович

4,071

0,83

4,5

4

17,901

18

Безносенко Олег Іванович

4,555

 

4,0

4

16,555

19

Датко Сергій Петрович

4,231

0,25

4,0

4

16,481

20

Сперкач Денис Валерійович

3,610

 

3,5

4

14,610

ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДЛЯ ВИБОРУ ТЕМ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Посада

П.І.Б.

Тема

1

Завідувач кафедри, к.т.н.
професор

Розен Віктор
Петрович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Сеціалісти, магістри
7.092203 – Автоматизовані системи управління об’єктами ЖКХ..
8.092203 – Автоматизоване робоче місце аналітика по споживанню ПЕР
промисловими об’єктами.
-  Управління енергоспоживанням промислових об’єктів.
-   Методи оцінки енергетичної безпеки регіональних та промислових систем.
-   Моделі і методи оцінки рівня енергетичної ефективності виробничих систем.
-   Моделі і методи прийняття рішень по вибору енергоефективного обладнання.  

2

д.т.н.
професор

Чермалих Валентин
Михайлович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Сеціалісти, магістри 
7.092203 – Автоматизація стаціонарних установок і комплексів гірничого    
виробництва
8.092203 - Оптимізація електромеханічних систем складної структури з                
інтелектуальним управлінням

3

к.т.н.
доцент

Алтухов Євгеній   Іванович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Автоматизація стаціонарних установок та комплексів гірничого   
виробництва.

4

к.т.н.
доцент

Закладний
Олександр
Миколайович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтних стаціонарних
установок.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація систем тепло та водо-
постачання, кондиціонування та вентиляції будівель.
8.092203  - Управління ефективністю енерговикористання в електромеханічних
системах.

5

   к.т.н.,
доцент

 

 

Чермалих
Олександр
Валентинович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація екскаваторів та бурових
станків.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація систем  кондиціонування       
муніципальних споруд та будівель.
8.092203 – Дослідження динамічних показників та енергетичних характеристик__
складних електромеханічних систем за допомогою віртуальних     
моделей середовища МАТЛАБ.

6

к.т.н.,
доцент

Тишевич
Борис
Леонардович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203  - Електрифікація та автоматизація стаціонарних установок гірничого
виробництва.
8.092203 – Нейронні мережі в управлінні складними електромеханічними  
системами.

7

к.т.н.,
доцент

Лебедєв
Лев
Миколайович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація багатостадійних
процесів ДСЗ.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація головних приводів       
екскаваторів.
8.092203    - Заходи з енергозбереження в умовах шахти.

8

к.т.н.,
доцент

Пермяков Віктор Миколайович

Спеціальність:7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки  
з регульованим ел.приводом по системі (АВК, ВД).
- Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляційної
установки з регульованим ел.приводом.

9

к.т.н.,
доцент

Данілін
Олександр Валерійович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203Спеціалісти, магістри
7.092203 – Електромеханічне обладнання та автоматизація системи керування
шахтної підйомної установки.
-  Оптимізація режимів роботи вентиляторної установки з використанням
частотно-регульованого електроприводу
8.092203  - Використання фаззі-керування при проектуванні систем управління_
циклічними об’єктами.

10

ст.викл.

Прядко
Сергій
Леонідович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація машин і                               
установок для будівництва метрополітену з розробкою електропривода.
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація        насосних станцій водопостачання.
-Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація тепло-
водопостачання будинків.                  
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація транспортно-складських систем з розробкою електропривода змінного струму
- Модернізація електромеханічного обладнання та автоматизація            
шахтного та кар’єрного транспорту.

11

ст..викл.

Дубовик  Володимир Григорович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Електромеханічне обладнання машинобудівного підприємства і захист
АД від аварійних режимів.
_- Електромеханічне обладнання і автоматизація регулювання температури на підприємстві по виготовленню  тонко плівкової продукції.
_- Автоматизація вентиляції адміністративного будинку підприємства і пожежної безпеки.
-_Електрообладнання і автоматизація конвейєрного транспорту на гірничих підприємствах.
- Електрообладнання і автоматизація водовідливних установок гірничого підприємства.                    

12

ст..викл.

Торопов Антон Валерійович

Спеціальність: 7.092203, 8.092203 Спеціалісти,магістри
7.092203 – Цифрові системи керування ліфтовими установками адміністративних будівель промислових підприємств.
- Електромеханічне обладнання та автоматизація систем вентиляції та водопостачання муніципальних будівель. 8.092203 – Оптимальне керування складними електромеханічними системами і комплексами.

13

 

асистент
             

 

Майданський
Іван Ярославович

Спеціальність: 7.092203 Спеціалісти
7.092203 – Частотний електропривод машин та механізмів.
- Модернізація систем водопостачання комунальних господарств.
- Модернізаці електроприводу підйомних органів.           
- Комп’ютерізовані системи управління механізмами та технологічними
процесами

Правила прийому та зарахування

Організація навчання в магістратурі

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію дипломного проектування

та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ”

Методичні вказівки магістрам до виконання самостійної роботи

Проведення наукового дослідження, підготовка та оформлення дипломної роботи магістра

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ (Додаток Б)

Бланк плану роботи магістра (Додаток В)

Титульний аркуш пояснювальної записки до дипломної роботи магістра (Додаток Г)

Аркуш завдання на дипломну роботу магістра (Додаток Д)

Календарний план - графік виконання дипломної роботи магістра (Додаток Е)

Приклад написання реферату до магістерської роботи

Керівникам магістерської роботи

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Відгук

Направлення на рецензію

Рецензія

Вимоги до бакалаврів для продовження навчання

за програмою магістра

1. Скласти іспит зі спеціальності;

2. Скласти іспит з іноземної мови;

3. Високий середній бал (>4,5);

4. Друковані роботи (метод. посібники, депоновані статті, статті у журналах);

5. Участь у наукових конференціях;

6. Участь у технічноми розвитку лабораторної бази кафедри;

7. Наукова робота з викладачами кафедри;

8. Вільне володіння програмним забезпеченням (AutoCAD, MathLab, LabView).

ДО УВАГИ АВТОРІВ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ!!!

ВАК України встановила посилені вимоги до наукових публікацій в фахових виданнях, які в основному зводяться до наступного (рішення Президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 р., Бюлетень ВАК, №1, с. 2):
1. ВАК буде признавати за наукові тільки ті статті в яких буде дотримана наступна структура:

  • Постановка проблеми в загальному- вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

переглядач DjVu, PDF з багатьма функціями (1,5 MB)

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок депонування наукових робіт
в ДНТБ України
(DjVu)

Програма та проведення
науково-дослідної
практики  магістра

Методичні вказівки

для студентів спеціальностей
8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»,
8.05070108 «Енергетичний менеджмент»,
8.05060105 «Енергетичний менеджмент»,
8.05070204 «Електротехнічні системи автоматизації та електропривод»

Укладачі:   Денисюк Сергій Петрович, д.т.н., проф.
Штогрин Євген Андрійович, к.т.н., доц.
Шкляр Віктор Іванович, к.т.н., доц.

Завантажити методичні вказівки (DOC)