4
3
2
1

Професійна підготовка фахівців на кафедрі

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами готує:

БАКАЛАВРІВ (3 роки 10 місяців навчання)

за напрямком підготовки : 6.050702 – Електромеханіка.

Спеціалізації : «Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах», «Електромеханічне обладнання і автоматизація машин та установок гірничого виробництва».

Після отримання ступеня, бакалаври на конкурсній основі  можуть продовжити навчання у магістратурі та отримати ступінь

МАГІСТР з електромеханіки (1 рік 10  місяців навчання)

за спеціальністю: 8.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Назва магістерської програми (наукового напряму): "Автоматизація управління ефективністю енерговикористання в електромеханічних системах". Напрям наукової діяльності: оптимізація керування електромеханічними системами промислових комплексів та цивільних споруд з метою раціонального використання енергетичних потоків та вибір енергозберігаючого обладнання на основі застосування силових напівпровідникових перетворювачів і мікропроцесорної техніки,

або продовжити навчання та отримати кваліфікацію "спеціаліст"

СПЕЦІАЛІСТ у галузі електромеханіки (1 рік 6  місяців навчання)

за спеціальністю: 7.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Фахівці на кафедрі готуються на денній та заочній формах навчання.

 

 

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК) була заснована в Київському політехнічному інституті у 1967 році .

За період існування кафедри викладачами і науковими співробітниками кафедри виконуються різноманітні науково-дослідні роботи, поєднані спільним напрямком: оптимізація управління електромеханічними системами промислових комплексів та цивільних споруд з метою раціонального використання енергетичних потоків та вибір енергоефективного обладнання. Технічні рішення базуються на використанні силових напівпровідникових перетворювачів і мікропроцесорної техніки. Велику роботу кафедра веде у сфері стандартизації з енергетичної ефективності. Науковцями кафедри розроблено 21 державний стандарт України.

Кафедра підтримує постійні творчі зв'язки з Державним комітетом з енергозбереження України, Міністерством з енергетики та палива України, Академією будівництва України, навчальними та галузевими інститутами та підприємствами Києва, Донецька, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Кременчука, а також рядом регіонів Російської Федерації та інших країн СНД. Укладено договір про спільну наукову діяльність з Бумердеським університетом (Алжир).

Наукова школа створена в результаті багаторічної спільної наукової діяльності викладачів і наукових співробітників кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами. Студенти старших курсів займаються науковою роботою разом із науковцями кафедри. Кращі студенти отримують рекомендації для вступу до аспірантури.

 

Випускниками кафедри є: міністри України, посли, мери міст, директора науково-дослідних інститутів, проректори навчальних університетів, провідні фахівці в енергетиці та енергозбереженні.

Викладачами кафедри АУЕК теперішнього складу, науковими співробітниками і аспірантами опубліковано понад 700 наукових праць (в т.ч. 6 монографій), отримано понад 120 авторських свідоцтв і патентів на винаходи України. Постійно проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру, в т.ч. для зарубіжних країн (8 іноземних громадян з Німеччини, Алжиру, Сирії, Йорданії успішно захистили кандидатські дисертації).

На кафедрі АУЕК по даній спеціальності, яка має назву “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів по двох спеціалізаціях: “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” та “Електромеханічне обладнання і автоматизація машин і установок гірничого виробництва”.

Фахівці за спеціалізацією “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” отримують кваліфікацію інженера-електромеханіка, який має фундаментальну підготовку з проектування, дослідження, конструювання, інженерних розрахунків та оптимізації енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах.

Основні об'єкти діяльності випускників спеціалізації “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” – енергоуправляємі процеси, які відображають технічні умови управління енергетичними потоками з метою раціонального їх використання (максимум ефективності, мінімум витрат, оптимального перерозподілу). Впровадження систем автоматизації управління енергією цивільних будівель та комплексів вкрай необхідно в умовах обмеження енергопостачання, підвищення ефективності використання енергії. Такі системи є не тільки системами автоматизації, а і системами контролю і моніторингу, тобто інтелектуальними системами.

Фахівець з даної спеціалізації здатний виконувати професійну роботу інженера-електромеханіка при проектуванні систем автоматизації технічних процесів у спорудах, включно з підсистемами використання електроенергії, управління електричним обладнанням, безпекою середовища, інформаційними послугами та інше.

Такі фахівці необхідні для роботи в системах управління муніципального господарства, Національному агентстві України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, в регіональних науково-дослідних та проектних організаціях, які займаються питанням енергозабезпечення, водо – та газопостачання, сигналізації та комфортної життєдіяльності.

Фахівці за спеціалізацією “Електромеханічне обладнання та автоматизація машин і установок гірничого виробництва” отримують кваліфікацію інженера-електромеханіка в гірництві, який має фундаментальну підготовку з проектування, конструювання, інженерних розрахунків систем автоматизації установок і комплексів.

Значна увага приділяється розробці, дослідженням та автоматизованому проектуванню роботизованих комплексів і систем, які ґрунтуються на досягненнях сучасної теорії управління, а також на базі широкого застосування електронної обчислювальної та вимірювальної техніки.

Набуті знання стають у нагоді інженерам-електромеханікам при виборі електромеханічного обладнання стосовно сучасних технологій гірничих робіт, а також під час планування, організації і монтажу, при налагодженні та експлуатації електромеханічного обладнання, систем електропостачання та автоматизації.