Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні

вул. Грушевського 4, кім.305
01001, Київ, Україна
Тел.: 38-044-279-1850 Факс: 38-044-230-2060

Програма для молодих викладачів та дослідників
Fulbright Faculty Development Program

Fulbright Faculty Development Program – дослідницька програма для молодих викладачів та науковців, фахівців з бібліотечної справи та спеціалістів у галузі управління культури.
Упродовж одного академічного року учасники Програми проводять індивідуальне дослідження; відвідують  семінари та лекції в якості вільних слухачів; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах.


Галузі спеціалізації

Історія, охорона пам'яток історії, археологія, архітектура, філософія, психологія, соціологія, соціальна робота, антропологія, релігійні студії, екологія/охорона довкілля,американські студії (мовознавство, література, мистецтво, історія), ґендерні студії, лінгвістика, журналістика/засоби масової комунікації, мистецтвознавство; історія, критика або менеджмент у галузі культури та театру; театральне мистецтво, література, бібліотечна справа, музеєзнавство, фольклор, управління в галузі освіти, політичні науки, міжнародні відносини, правознавство, економіка (теоретичні напрямки).

З 2007 року до пріоритетних галузей спеціалізації, окрім гуманітарних і соціальних наук, включено точні, технічні та природничі дисципліни.


Вимоги до кандидатів

Програма відкрита для молодих викладачів та дослідників – спеціалістів з вище зазначених дисциплін, які ще не мають наукового ступеня, та молодих кандидатів наук (не пізніше 3-х років після захисту).
Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
 • викладати у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду викладання чи адміністративної роботи у системі вищої освіти ( або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі);
 • вільно володіти англійською мовою; 
 • дотримуватись правил, які регламентовано візою J-1; після завершення терміну ґранту учасник Програми має повернутись в Україну на 2 роки.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років.


Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми ім. Фулбрайта комплект  документів, до якого входять: заповнена анкета; три рекомендаційні листи; завірені копії диплому про вищу освіту та додатку до диплому.
Анкету заповнюють англійською мовою. Рекомендаційні листи з перекладом (якщо вони написані українською мовою)  повинні бути надіслані тими, хто дає Вам рекомендацію,  на адресу Офісу.


Відбір учасників

Відбір учасників здійснюється на відкритій конкурсній основі: рецензування робіт українськими та американськими фахівцями; співбесіда  англійською мовою; складання іспитуTOEFL iBT ( Internet-based Test of English as a Foreign Language) фіналістами програми.
Остаточне рішення щодо учасників Програми приймає Комісія у США.  


Умови ґранту

Учасники Програми отримують: квиток в обидва боки, щомісячну стипендію, додаткові гроші для придбання професійної літератури, медичне страхування.
Витрати, пов’язані зі складанням комп’ютерного іспиту TOEFL iBT, покриває Офіс Програми ім. Фулбрайта.

Документи приймають до 16 травня щороку

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні

вул. Грушевського 4, кім.305
Київ, Україна 01001
Тел.: 38-044-279-1850 Факс: 38-044-230-2060

СТИПЕНДІЇ ІМ. ФУЛБРАЙТА  ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

За умовами конкурсу випускники українських вищих навчальних закладів можуть отримати стипендію для навчання на маґістерському рівні від одного до двох років або для стажування в американському університеті упродовж одного року.

У конкурсі можуть брати участь аспіранти, молоді спеціалісти, студенти 4-5-х курсів.


Вимоги до кандидатів
 • українське громадянство та проживання в Україні на час проведення конкурсу
 • вища освіта: диплом спеціаліста, маґістра або бакалавра на час призначення стипендії
 • вільне володіння англійською мовою
 • необхідність повернення в Україну на 2 роки після завершення терміну ґранту

       (відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програми)

Перевага надаватиметься особам віком до 35 років


Галузі спеціалізації

Історія, охорона пам'яток історії, археологія, архітектура, філософія, психологія, соціологія, соціальна робота, антропологія, релігійні студії, екологія/охорона довкілля, охорона здоров’я,американські студії (мовознавство, література, мистецтво, історія), ґендерні студії, лінгвістика, журналістика/засоби масової комунікації, мистецтвознавство; історія, критика або менеджмент у галузі культури та театру; театральне мистецтво, література, бібліотечна/архівна справа, музеєзнавство, фольклор, управління в галузі освіти, політичні науки, міжнародні відносини, правознавство, економіка (теоретичні напрямки).

З 2007 року до пріоритетних галузей спеціалізації, окрім гуманітарних та соціальних наук,  включено точні, технічні та природничі дисципліни.


Як взяти участь у конкурсі Graduate Student Program

Претенденти повинні подати до офісу Програми імені Фулбрайта повний комплект документів, до якого входять: анкета, три рекомендаційні листи, копії диплому про освіту та додатку до диплому з переліком прослуханих курсів та отриманих оцінок (або копія залікової книжки  для студентів 4-5-х курсів).

Анкету заповнюють англійською мовою. Рекомендаційні листи з перекладом (якщо вони написані українською мовою) повинні надійти на адресу офісу від особи, яка дає Вам рекомендацію; їх можна також подати з анкетою у запечатаних та підписаних конвертах.

Відбір учасників здійснюється на відкритій конкурсній основі:

 • I етап:          рецензування робіт (травень — червень)
 • II етап:        співбесіда (серпень) та тестування (жовтень-листопад)
 • III етап:      затвердження рекомендованих кандидатів комісією у Сполучених  Штатах Америки

                                       та вибір університетів для фіналістів програми (середина січня –квітень)

Особи, рекомендовані до фіналу, складатимуть  тести
TOEFL iBT ( Internet-based Test of English as a Foreign Language)
та GRE General Test (Graduate Record Examination)

 

Офіс Програми ім. Фулбрайта покриває всі витрати учасників конкурсу (проїзд та перебування у Києві під час співбесіди) та оплачує комп’ютерне  тестування для фіналістів програми.
Офіційні повідомлення про результати конкурсу надсилатимуть поштою. Пакети документів не повертають.

Документи приймають до  16 травня щороку

Science &
Technology
Program

вул. Грушевського 4, кім.305
01001, Київ, Україна

Тел.: 38-044-279-1850 Факс: 38-044-230-2060

logo_new_1.jpg

Конкурси на 2009-2010 академічний рік
для кандидатів
з точних, технічних та природничих дисциплін

Астрономія, аеронавтика, біологія, геологія, екологія, енергетика, інженерні дисципліни,комп'ютерні науки та інформаційні технології, матеріалознавство, математика, когнітивні науки/нейронауки, океанографія, фізика, хімія
Ґранти для проведення наукових досліджень в університетах США
Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники з еквівалентним досвідом без наукового ступеня та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до вересня 2010 року.

Документи приймають до 15 жовтня 2009 року  scholar@fulbright.com.ua

 Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення стипендії (до 1 серпня 2010 року).

Ґранти для молодих науковців для проведення досліджень в університетах США
Fulbright Faculty Development Program: Проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту).

 

Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США
International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program: Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Щороку Державним Департаментом США виділяється 30-40 стипендій для молодих науковців з різних країн світу.
Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (до 1 серпня 2010 року).

Документи приймають до 16 травня 2009 року student@fulbright.com.ua

 

Більш детальна інформація
та анкети на сайті:

WWW.FULBRIGHT.ORG.UA

Albert Einstein