1
2

 

Теми бакалаврських робіт

2019

Напрям підготовки: 6.050702 Електромеханіка

Група ОА-51

 1.  

Блищик Олександр Анатолійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки адміністративної будівлі

Ст. викладач Дубовик В.Г.

 1.  

Борщ
Андрій Олександрович

Електрообладнання та автоматизація вентиляторної установки торгівельного центру, з регульованим електроприводом змінного струму

К.т.н. доцент Пермяков В.М.

 1.  

Єзгор
 Денис Віталійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної станції подачі води

Ст. викладач Дубовик В.Г.

 1.  

Зацерковний
Антон Володимирович

Автоматизація процесу регулювання мікроклімату в теплиці фермерського господарства

К.т.н. ст.викладач
Кулаковський Л.Я.

 1.  

Іваненко Владислав Ігорович

Електромеханічна система автоматизації насосної станції багатоповерхового будинку

Асист. Торопова Л.В.

 1.  

Кірзенко Олександр Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів

К.т.н. доцент Чермалих О.В.

 1.  

Курач
 Вікторія Віталіївна

Електромеханічне обладнання та автоматизація дробарного комплексу на базі конусної дробарки

К.т.н. ст.викладач
Кулаковський Л.Я.

 1.  

Лазоренко Андрій Віталійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація мережевого електронасоса Кременчуцької ТЕЦ

К.т.н. ст.викладач Босак А.В.

 1.  

Лановий Олександр Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація швидкісного ліфта житлової будівлі

Ст. викладач Майданський І.Я.

 1.  

Пахачук Дмитро Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної лінії гірничовидобувного підприємства

Ст. викладач Прядко С.Л.

 1.  

Петрусьов Максим Олегович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляційної установки цеху печей машинобудівного  заводу

К.т.н. доцент Данілін О.В.

 1.  

Руденко Ярослав Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація головної насосної установки електромеханічного заводу

К.т.н. доцент Данілін О.В.

 1.  

Топчу Тимур Джемільович

Система автоматичного управління електроприводом водовідливної установки «Метробуду» міста Києва

К.т.н. доцент Тишевич Б.Л.

 1.  

Хомяк Андрій Олегович

Система автоматичного управління електроприводом вентиляційної установки ливарного цеху

К.т.н. доцент Тишевич Б.Л.

 1.  

Чередарик Михайло Іванович

Електромеханічне обладнання та автоматизація мостового крану сталеплавильного цеху металургійного заводу

К.т.н. доцент Данілін О.В.

 1.  

Чоудхурі Антон-Мохаммед

Система автоматичного управління гібридною генеруючою установкою для живлення насосної станції

К.т.н. доцент Лебедєв Л.М.

 1.  

Яковлєв Дмитрій Андрійович

Система автоматичного управління електроприводом вантажної ліфтової установки

К.т.н. доцент Тишевич Б.Л.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація:  Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

Група ОА-г61-2

 1.  

Грищенко
 Роман Вікторович

Електромеханічна система транспортування гірничої породи з цифровою системою керування

Асист. Торопова Л.В.

 1.  

Канкулов Максим Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної установки станції підкачування води житлового комплексу

Ст. викладач Дубовик В.Г.

 1.  

Моранець
 Артур Валентинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація підземного стрічкового конвеєра вугільної шахти

К.т.н. доцент Лебедєв Л.М.

 1.  

Попов
Владислав Дмитрович

Електромеханічна система автоматизації конвеєрної установки гірничовидобувного підприємства

Асист. Торопова Л.В.

 1.  

Станішевська Діана
Віталіївна

Автоматизація  холодильної установки складського приміщення підприємства харчової промисловості

Асист.
Демчик Я.М.

 1.  

Такташов
Ренат Рушанович

Електромеханічне обладнання та автоматизація скіпового підйому доменної печі

Ст. викладач Прядко С.Л.

 1.  

Такташов
Рустам Рушанович

Електромеханічне обладнання та автоматизація методичної печі з розробкою електропривода штовхача заготовок

Ст. викладач Прядко С.Л.

 1.  

Фурманчук Борис Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної установки водовідведення метрополітену

Ст. викладач Дубовик В.Г.

2018

6.050702 “Електромеханіка”
Навчальна група ____ОА-41___
(шифр)з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали керівника ДП

1

2

3

4

 1.  

Блищик
Олександр
Анатолійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної  установки
 електромеханічного цеху

ст. викл.
Дубовик В.Г.

Глущенко
Владислав
Русланович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки місцевого провітрювання шахти

ст. викл.
Прядко С.Л.

Єзгор
Денис
Віталійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної станції подачі води

ст. викл.
Дубовик В.Г.

Левкович
Арсен
Петрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вуглевидобувного комбайна

ст. викл.
Прядко С.Л.

Матушкін
Дмитро
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація намотувального верстату

ст. викл. к.т.н. Босак А.В.

Набок
Степан
Сергійович

Електромеханічна система летючої пили порізки металевих труб

доц.
Торопов А.В.

Новіков
Гліб
Ілліч

Електромеханічне обладнання та автоматизація ліфтової установки житлового будинку

доц.
Шульга Ю.І.

Паламарчук
Олексій
Павлович

Електромеханічне обладнання та автоматизація  вітроелектроустановки

асист. к.т.н.
Кулаковський Л.Я.

Почепня
Георгій
Костянтинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація кар’єрного самоскида

ст. викл.
Прядко С.Л.

10 

Слива
Владислав
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація каменерозпилювального верстата

ст. викл.
Прядко С.Л.

11 

Чевельча
Олег
Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація барабанної сушарки

ст. викл. к.т.н. Босак А.В.

12 

Шумилянко
Володимир
Васильович

Електромеханічне обладнання та автоматизація водовідливної установки вугільної шахти

доц.
Шульга Ю.І.

Навчальна група ОА-42
(шифр)з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали керівника ДП

1

2

3

4

Андрусік
Андрій
Віталійович

Лаборатрний комплекс на базі
крокового двигуна для дослідження механічних характеристик електричних машин

доц.
Торопов А.В.

Балушок
Максим
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація електроприводу системи вентиляції місцевого  провітрювання гірничих виробок

ст. викл.
Майданський І.Я.

Гриценко
Максим
Вадимович

Автоматизація  конвеєрної установки для транспортування зернових на відкритих ділянках

доц.
Тишевич Б.Л.

Есаулов
Дмитро
Михайлович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи кондиціонування цивільної споруди

асист. к.т.н.
Кулаковський Л.Я.

Камуз
Дмитро
Євгенович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної вентиляторної установки з регульованим електроприводом

доц.
 Пермяков В.М.

Каплан
Михайло
Євгенович

Автоматизація ліфтової установки з          безредукторним електроприводом змінного струму для багатоповерхового будинку

доц.
Тишевич Б.Л.

Комарніцький
Вадим
Анатолійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація ліфтової установки адміністративної будівлі

доц.
Шульга Ю.І.

Костенюк
Марк
Анатолійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки споруди цивільного призначення

доц.
 Лебедєв Л.М.

Майстренко Любов
Юріївна

Електромеханічне обладнання та автоматизація  конвеєрної установки механічного цеху

ст. викл.
Дубовик В.Г.

10 

Місюк
Богдан
Вадимович

Автоматизований електропривод конвеєрної установки шахти

асист. к.т.н. Кулаковський Л.Я.

11 

Поволоцький
Павло
Борисович

Електромеханічне обладнання та автоматизація стрічкового конвеєра для транспортування насипних вантажів

доц.
Чермалих О.В.

12 

Раєцький
Ілля
Станіславович

Автоматизований електропривод змінного струму автомобільного транспорту з незалежним джерелом живлення

доц.
Тишевич Б.Л.

13 

Свєшніков
Валерій
Вікторович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної конвеєрної установки з регульованим електроприводом

доц.
 Пермяков В.М.

14 

Степанов
Віталій
Дмитрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки з регульованим електроприводом в умовах шахти «Тошківська»

доц.
Данілін О.В.

15 

Терьохін
Олександр
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація електроприводу системи вентиляції адміністративної будівлі

ст. викл.
Майданський І.Я.

16 

Тімченко
Олексій
Борисович

Електромеханічне обладнання та автоматизація електроприводу глибинного насосу нафтової свердловини

ст. викл.
Майданський І.Я.

17 

Цуркан
Роман
Вікторович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки адміністративної будівлі

доц. Лебедєв Л.М.

2017

6.050702 “Електромеханіка”
Навчальна група ____ОА-31___


з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали керівника ДП (ДР)

1

2

3

4

 1.  

Бухарова Вікторія Олегівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної  установки
 головного провітрювання

ст. викл.
Прядко С.Л.

Блоха
Юрій Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація бурошнекового комплексу для виїмки вугілля з тонких пластів

ст. викл.
Прядко С.Л.

Дацьо
Юрій
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація теплового пункту житлового будинку міста Києва

асист.
Босак А.В.

Деренговська
Юлія
 Сергіївна

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної лінії вугільної шахти

ст. викл.
Прядко С.Л.

Єфіменко
Олексій
Валентинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної  установки
в умовах гірничовидобувного підприємства

доц.
Данілін О.В.

Зайцев
Дмитро
Андрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація   стрічкового конвеєра         в умовах Нікопольського рудникового кар’ єру

асист.
Босак А.В.

Козачок
Ілля
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки в умовах гірничовидобувного підприємства

доц.
Данілін О.В.

Костенюк
Ярослав
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація бурового станка 2 СБШ-200

ст. викл.
Майданський І.Я.

Назаренко
Максим
Андрійович

Електромеханічна система газової центрифуги з підвищеним рівнем кіберзахисту

доц.
Торопов А.В.

10 

Нетик
Максим
Михайлович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи димовидалення готелю «RADISSON SAS»               

асист.
Босак А.В.

11 

Оліферук
Олександр
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтного електровоза

ст. викл.
Прядко С.Л.

12 

Пугач
Юрій
Вячеславович

Автоматизація процесу нанесення холодного напилення склотари

асист.
Кулаковський Л.Я.

13 

Серенко
Олександр
Сергійович

Автоматизація процесу буріння свердловин з використанням бурового станка СБШ-250-Д

асист.
Кулаковський Л.Я.

14 

Стрижак
Олег
Ігорович

Електротехнічне обладнання та автоматизація механізму підйому екскаватора ЕШ-6.45М

ст. викл.
Майданський І.Я.

15

Ходько
Ігор
Михайлович

Електротехнічне обладнання та автоматизація конвеєрної лінії в умовах гірничовидобувного підприємства

ст. викл.
Майданський І.Я.

16 

Шевчук
Олексій
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація кар’єрної конвеєрної лінії з проектуванням регульованого електропривода конвеєра

доц.
Шульга Ю.І.

Навчальна група ______ОА-32____

1

2

3

4

17 

Александрова
Ірина
Валеріївна

Розробка системи управління ліфтової установки

доц.
Шульга Ю.І.

18 

Гетьманцев
Данило
Романович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи вентиляції
торгівельного центру

доц.
Тишевич Б.Л.

19 

Губчик
Михайло
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація  конвеєрної установки

Доц..
Лебедєв Л.М.

20 

Гуров
Георгій
Віталійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки з регульованим електроприводом

доц.
Пермяков В.М.

21 

Докшина
Софія
Юріївна

Система автоматичного управління генеруванням електроенергії у вітрогенераторі

доц.
Тишевич Б.Л.

22 

Кричковський Микола
Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки дробильного цеху

ст. викл.
 Дубовик В.Г.

23 

Лис
Андрій
Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки з електроприводом за системою ПЧ–АД

асист.
Кулаковський Л.Я.

24 

Литвиненко
Станіслав
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація  приточно-витяжної системи вентиляції офісної будівлі

доц.
Торопов А.В.

25 

Музичук
Павло
Олегович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки будівлі торгівельного центру

доц.
Лебедєв Л.М.

26

Скворцов
Сергій
Валерійович

Розробка системи управління якістю повітряного середовища в навчальних лабораторіях університету

доц.
Шульга Ю.І.

27 

Стасюк
 Іван
Костянтинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної скіпової підйомної установки

доц.
Чермалих О.В.

28 

Рязанов Максим
Павлович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вітрогенераторної установки

ст. викл.
Дубовик В.Г.

29 

Тарасюк
 Артем
Петрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки
адміністративної будівлі

ст. викл.
Дубовик В.Г.

30 

Хотян
Артем
Анатолійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація механізму орієнтації сонячних панелей відносно траєкторії руху Сонця

доц.
Чермалих О.В.

31 

Шарко
Артем
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація ліфтової установки адміністративної будівлі

доц.
Лебедєв Л.М.

 

2016

6.050702 “Електромеханіка”

Навчальна група ____ОА-21___


з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали керівника ДП (ДР)

1

2

3

4

 1.  

Бондар
Богдан
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки
Electromechanical Equipment and Mine Winding Plant Automation

асист.
 Босак А.В.

Глоба
Олександр
Костянтинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки з частотно-регульованим електроприводом
Electromechanical Equipment and Automation of Mine Winding Plant with a Variable-Frequency Electric Drive

к.т.н., доц.
Данілін О.В.

Гордієнко
Богдан
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної  установки
 головного провітрювання з регульованим електроприводом змінного струму
Electromechanical Equipment and Automation of a Main Ventilation Fan Installation with an Adjustable Speed AC Drive

к.т.н., доц.
Пермяков В.М.

Дяченко
Сергій
Валерійович

Автоматизація процесу встановлення поліетиленових елементів  лінії розливання води
Automating Process of  Installing Plastic Elements of a Water Pouring Line

асист.
Кулаковський Л.Я.

Заречний
Ігор
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація бурового верстату            2 СБШ-200
Electromechanical Equipment and Automation of Drilling Rig 2SBSh-200

ст. викл.
Майданський І.Я.

Захарчук
Олександр
Олегович

Електромеханічне обладнання та автоматизація стрічкового конвеєра
Electromechanical Equipment and Belt Conveyor Automation

асист.
Босак А.В.

Ковальчук
Артур
Олегович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної водовідливної установки
Electromechanical Equipment and Automation of a Mine Drainage Installation

к.т.н., доц.
Чермалих О.В.

Липський
Михайло
Вячеславович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки
Electromechanical Equipment and Mine Winding Plant Automation

ст. викл.
Прядко С.Л.

Мовчан
Владислав
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи вентиляції адміністративної   будівлі  промислового  підприємства
Electromechanical Equipment and Automation of a Ventilation System in an Industrial Enterprise Administrative Building

к.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

10 

Орлов
Микола
Валерійович

Система векторного управління синхронним електродвигуном з матричним перетворювачем
Vector Control System of a Synchronous Motor with a Matrix Converter

к.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

11 

Очківський
Дмитро
Миколайович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки головного провітрювання
Electromechanical Equipment and Automation of a Main Ventilation Fan Installation

к.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

12 

Поворознюк
Ольга
Миколаївна

Модернізація системи керування електроприводом формувальної машини МЧ
Modernization of a Control System of a Molding Machine MCH
Electric Drive

к.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

13 

Самарцев
Ігор
Валерійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація сушарної установки барабанного типу
Electromechanical Equipment and Drum-type Dryer Automation

асист.
Кулаковський Л.Я.

14 

Стариченко
Іван
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація прохідницького комбайна
Electromechanical Equipment and Tunnel Boring Machine Automation

ст. викл.
Прядко С.Л.

15 

Шестопал
Роман
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація термопакувальної машини ТМ-1А
Electromechanical Equipment and Automation of a Thermo-packaging Machine TM-1A

асист.
Босак А.В.

 

   Навчальна група ______ОА-22___

1

2

3

4

 16

Бенюх
Роман
Едуардович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи водопостачання житлового будинку
Electromechanical Equipment and Automation of a Residential Building Water Supply System

ст.викл. Майданський І.Я.

17 

 Ващенко
Микола
Андрійович

Розробка стенду і дослідження енергоефективних режимів системи електроприводу «перетворювач частоти – асинхронний двигун»
Developing a Stand and Studying Energy-efficient Modes of an Electric Drive System “Inverter - Induction Motor”

к.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

18

Видренков
Владислав
Андрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки головного провітрювання в умовах шахти «Прогрес»
Electromechanical Equipment and Automation of a Main Ventilation Fan Installation under Conditions of “Progress” Mine

к.т.н., доц.
Данілін О.В.

19 

Костіков
Костянтин
Леонідович

Розробка стенду і дослідження енергоефективних режимів системи електроприводу «пристрій плавного пуску – асинхронний двигун»
Developing a Stand and Studying Energy-efficient Modes of an Electric Drive System “Slow-motion Starter- Asynchronous Motor”

к.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

20 

Лях
Ярослав
Романович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки промислового підприємства
Electromechanical Equipment and Automation of an Industrial Enterprise Conveyor System

ст. викл.
Дубовик В.Г.

21 

Набока
Андрій
Дамірович

Електрообладнання та автоматизація фарбувально-перемотувального устаткування
Electrical Equipment and Automation of Paint and Rewinding Equipment

к.т.н., доц.
Торопов А.В.

22

 

Погромський
Даниил
Геннадійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної станції водопостачання з розробкою регульованого електроприводу змінного струму
Electromechanical Equipment and Automation of a Water Supply Pump Station with Development of a Controlled AC Drive

ст. викл.
Прядко С.Л.

23 

Подолянчук Ольга
Ігорівна

Електрообладнання та автоматизація конвеєрної установки підготовчого цеху промислового підприємства
Electrical Equipment and Automation of a Conveyor System at an  Industrial Enterprise Preparatory Workshop

ст. викл.
Дубовик В.Г.

24 

Стрілець
Олександр
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи вентиляції адміністративної будівлі
Electromechanical Equipment and Automation of an Administrative Building Ventilation System

ст. викл.
Дубовик В.Г.

25 

Терещенко
Дмитро
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи керування підйомної установки в умовах шахти «Тошківська»
Electromechanical Equipment and Automation of a Mine Winding Plant Control System under Conditions of Toshkivska Mine

к.т.н., доц.
Данілін О.В.

26 

Тимощук
Юрій
Ігорович

Електромеханічне обладнання та автоматизація транспортно-складської системи з розробкою електроприводу змінного струму для навантажувача
Electromechanical Equipment and Automation of a Storage and Retrieval System with AC Drive Development for a Loader

ст. викл.
Прядко С.Л.

27 

Тицький
Віталій
Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація електроприводу насосної установки НПС «Чикалівка» нафтопроводу Кременчук – Снігурівка
Electromechanical Equipment and Automation of an Electric Drive at Pump Plant NPC Chykalivka of Kremenchug - Snigurivka Pipeline

к.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

28 

Ткаченко
Сергій
Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація системи кондиціонування та вентиляції адміністративної будівлі
Electromechanical Equipment and Automation of an Administrative Building Conditioning and Ventilation System

ст.викл. Майданський І.Я.

29 

Цвєтков
Стефан
Тихомиров

Електрообладнання та автоматизація три- координатного робота-маніпулятора
Electrical Equipment and Automation of a Three- coordinate Robot Manipulator

к.т.н., доц.
Торопов А.В.

30 

Червяков
Костянтин
Віталійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація одноківшевого екскаватора ЕКГ-8
Electrical Equipment and Automation of a Shovel Excavator EKG-8

к.т.н., доц.
Чермалих О.В.

31 

Шокарєв
Олексій
Ігорович

Модернізація приводу пасажирського ліфту з електроприводом постійного струму
Upgrading a Passenger Lift with a DC Electric Drive

ст.викл. Майданський І.Я.

 

2015

.050702 «Електромеханіка»

Навчальна група ______ОА-11______

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали
керівника ДП (ДР)

 

1

Бондарчук Микола Георгійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки

доц., к.т.н.
Закладний О.М.

 

2

Буря
Олена Олександрівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної водовідливної установки

ст. викл.
Прядко С.Л.

 

3

Горобець
Михайло
Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація насосної системи холодного водопостачання

доц., к.т.н.
Торопов А.В.

 

4

Жук
 Ілля
 Юрійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки збагачувального цеху рудозбагачувальної фабрики

ст. викл.
Дубовик В.Г.

 

5

Злиденний Денис Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація прохідницького комплексу

ст.викл.
Прядко С.Л.

 

6

Іллічова Світлана
Олександрівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки з електроприводом за системою АВК

доц. ,к.т.н.
Тишевич Б.Л.

 

7

Касяненко Ростислав Юрійович

Електропривод та автоматизація ліфтової установки адміністративної будівлі

доц., ,к.т.н.
Тишевич Б.Л.

 

8

Кіянець Юрій Миколайович

Електромеханічне обладнання та автоматизація крокуючого екскаватора ЕШ 6,5. 45М

ст.викл.
Майданський І.Я.

 

9

Кудерський Борислав Костянтинович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки в умовах шахти «Тошківська»

доц. ,к.т.н.
Данілін О.В.

 

10

Кухар Микола Борисович

Електрообладнання та автоматизація вентиляторної установки з регульованим електроприводом

доц. ,к.т.н.
Пермяков В.М.

 

11

Левченко
Олексій Валентинович

Електромеханічне обладнання та
автоматизація опалення з приточною вентиляцією будівлі спортивного комплексу

доц. ,к.т.н.
Данілін О.В.

 

12

Нгуєн  Хоанг Лонг

Електромеханічне  обладнання  і автоматизація потужної ліфтової установки

доц. ,к.т.н.
Чермалих О.В,

 

13

Рябоконь Кирило Михайлович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки будівлі  котельні  поверхневого комплексу  шахти

ст. викл.
Дубовик В.Г.

14

Сміленко Олександр Миколайович

Електромеханічне обладнання та автоматизація основних механізмів станка шарошечного буріння

доц. ,к.т.н.
Чермалих О.В.

15

Софолов Михайло Андрійович

Автоматизація системи вентиляції трансформаторної підстанції

доц. ,к.т.н.
Лебедєв Л.М.

16

Сукайло Андрій Володимирович

Розроблення системи керування якістю повітряного середовища в навчальних приміщеннях

доц. ,к.т.н.
Шульга Ю.І.

17

Тимошенко Сергій Вікторович

Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки гірничого підприємства

ст. викл.
Майданський І.Я.

18

Ткачук Роман Миколайович

Модернізація електроприводу підйомного механізму екскаватора ЕКГ-5А з розробленням електроприводу за схемою «тиристорний перетворювач – двигун»

ст. викл.
Майданський І.Я.

19

Ткаченко  Євгеній Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація печей для технологічних процесів у хлібопекарській промисловості з використанням логічних контролерів

доц. ,к.т.н.
Данілін О.В.

20

Шевель Євген Дмитрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки місцевого провітрювання

ст. викл.
Прядко С.Л.

21

Шумський Євгеній Валерійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація установки для перемотування тканини

доц. ,к.т.н.
Торопов А.В.

22

Яковчук Ірина Вікторівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація стрічкового конвеєра

ст. викл.
Прядко С.Л.

2014

2013

Навчальна група ____ОА-91________

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали
керівника ДП (ДР)

1

2

3

4

1

Андросова  Ірина Валентинівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної вентиляційної установки головного провітрювання

доцент, к.т.н.
Лебедєв Л.М.

2

Бойко Ірина
Павлівна

Електрообладнання та автоматизація бурового станка з приводом постійного струму

асист., к.т.н.
Торопов А.В.

3

Волошин Артем
Юрійович

Реконструкція електромеханічного обладнання та засобів автоматизації шахтної скіпової підйомної установки

доцент, к.т.н.
Алтухов Є.І.

4

Гаркуша Андрій
Іванович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки з регульованим електроприводом за схемою  тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун

доцент, к.т.н.
Пермяков В.М.

5

Довгопола Наталія
 Олегівна

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної вентиляційної установки з асинхронно-вентильним каскадом

доцент, к.т.н.
Закладний О.М.

6

Іржавський Олександр Сергійович

Електромеханічне обладнання і автоматизація стрічкового конвеєра на кар’єрі

доцент, к.т.н.
Чермалих О.В.

7

Кандиба Андрій Олександрович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вуглевидобувного комбайна

ст. викл.
Прядко С.Л.

8

Кобзар Олександр Олексійович

Електромеханічне обладнання і автоматизація одноківшового екскаватора ЕКГ-5А

доцент, к.т.н.
Чермалих О.В.

9

Комісарук Тарас
 Юрійович

Автоматизація   шахтної  конвеєрної  установки за системою перетворювач частоти – асинхронний двигун

доцент, к.т.н.
Алтухов Є.І.

10

Красносільський Михайло Олександрович

Електромеханічне  обладнання  та  автоматизація  шахтної   вентиляторної установки  з  вентильним  двигуном

доцент, к.т.н.
Закладний О.М.

11

Красоха Іван Леонідович

Електромеханічне обладнання та автоматизація кар’єрного  самоскида з розробкою  електропривода  мотор-колеса

ст. викл.
Прядко С.Л.

12

Максименко Віктор Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтного електровоза з розробкою тягового електропривода

ст. викл.
Прядко С.Л.

13

Марченко  Алла
Анатоліївна

Автоматизація та електрифікація електропривода шахтної підйомної установки

доцент, к.т.н.
Тишевич Б.Л.

Навчальна група ____ОА-92________

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Назва дипломного проекту (роботи)

Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище
й ініціали
керівника ДП (ДР)

1

Булинін Сергій
Валерійович

Реконструкція електротехнічного обладнання та засобів автоматизації приточно-витяжної вентиляції для підприємств загального призначення

доцент, к.т.н.
Алтухов Є.І.

2

Бичківський Олександр
Сергійович

Автоматизація та електрифікація електропривода теплового насоса

доцент, к.т.н.
Тишевич Б.Л.

3

Гайдаєнко Ігор
Володимирович

Електромеханічне обладнання та автоматизація шахтної підйомної установки в умовах шахти «Тошківська»

доцент, к.т.н.
Данілін О.В.

4

Гопкало  Віталій
Володимирович

Модернізація електропривода  механізму підйому екскаватора ЕШ 6.45М з впровадженням регульованого електропривода постійного струму

ст. викл.
Майданський І.Я.

5

Демчик  Ярослав
Михайлович

Автоматизація та електрифікація електромеханічного обладнання насосних агрегатів водоочисної станції з електроприводом  за системою перетворювач частоти – асинхронний двигун

доцент, к.т.н.
Тишевич Б.Л.

6

Добровольський
Анатолій
Володимирович

Електрообладнання та автоматизація вантажонесучого конвеєра цегельного заводу

асист., к.т.н.
Торопов А.В.

7

Дудленко  Дмитро
Юрійович

Модернізація електроприводу механізмів підйому екскаватора ЕКГ-5А

ст. викл.
Майданський І.Я.

9

Капличний
Богдан
Сергійович

Електромеханічне обладнання та автоматизація вентиляторної установки з регульованим асинхронним електроприводом

доцент, к.т.н.
Пермяков В.М.

10

Курінський
Вадим
Сергійович

Електрообладнання    та   автоматизація   системи    припливно-витяжної вентиляції   адміністративної   будівлі

асист., к.т.н.
Торопов А.В.

12

Масник
Тарас
Валерійович

Електромеханічне  обладнання  і  автоматизація  системи  вентиляції адміністративного  будинку промислового підприємства

ст. викл.
Дубовик В.Г.

13

Поцикайло
Андрій
Васильович

Електромеханічне    обладнання   та   автоматизація   об’єкту  цивільного призначення  з  використанням   регульованого  електропривода  системи вентиляції

доцент, к.т.н.
Лебедєв Л.М.

14

Реєнтенко
Віктор
Русланович

Електромеханічне   обладнання  та  автоматизація  вентиляторної  установки  в умовах холдингової компанії  «Лисичанськвугілля»

доцент, к.т.н.
Данілін О.В.

15

Шевченко
Валерія
Ігорівна

Електромеханічне   обладнання  та  автоматизація   ліфтової    підйомної установки   адміністративної     будівлі   підприємства

ст. викл.
Дубовик В.Г.