1
2

 

Теми магістерських робіт

2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

освітня програма (спеціалізація): Інжиніринг автоматизовних електротехнічних комплексів

Група ОА-81мп

 1.  

Андрусік Андрій Віталійович

Автоматизована електромеханічна система керування ліфтом готельного комплексу

Automated electromechanical control system for the hotel complex elevator

 

Доц.,к.т.н.

Торопов А.В.

 1.  

Балушок Максим

Юрійович

Підвищення енергетичних показників частотно-регульованого електроприводу вентилятора місцевого провітрювання

Increasing the energy performance for a variable-frequency drive of a local ventilation  fan

 

Доц.,к.т.н.

Чермалих О.В.

 1.  

Гриценко Максим

Вадимович

Інтелектуальна система ідентифікації та прогнозування електроспоживання комплексу електротехнічних об’єктів виробних систем

Intelligent system for power consumption identification and prediction of production systems electrotechnical objects

Доц.,к.т.н.

Тишевич Б.Л.

 1.  

Камуз Дмитро

Евгенович

Підвищення рівня енергетичних характеристик вентиляційних установок обєктів цивільного призначення

Increasing of energy performance level for civil engineering ventilation installations

Доц.,к.т.н.

Лебедєв Л.М.

 1.  

Комарніцький

Вадим Анатолійович

Автоматизована система керування вантажним ліфтом за критерієм надійності

Automated control system for a freight elevator  according to the reliability standard

Асистент

Демчик Я.М.

 1.  

Костенюк

Марк Анатолійович

Автоматизована система керування технологічним процесом відкритого басейну

Automated control system for the open-cast technological process

Ст.викладач

Майданський І.Я.

 1.  

Левкович

Арсен Петрович

Система моніторингу  параметрів енергоефективності теплопостачання цивільних споруд

Monitoring system of energy efficiency parameters for civil structures heat supply

Ст.викладач

Прядко С.Л.

 1.  

Місюк Богдан

Вадимович

Підвищення енергоефективності роботи електроприводу стрічкового конвеєра гірничого підприємства

Improving the performance of the belt conveyor electric drive of a mining enterprise

Доц.,к.т.н.

Пермяков В.М.

 1.  

Паламарчук

Олексій Павлович

Прогнозування виробітку електричної енергії вітроенергетичної установки

Forecasting power generation by a wind power plant

Ст.викл.,к.т.н.

Кулаковский Л.Я.

 1.  

Поволоцький Павло Борисович

Оптимізація динамічних режимів роботи конвеєрної установки з урахуванням пружності стрічки

Dynamic modes optimization of the conveyor installation performance taking into account the elasticity of the belt

Доц.,к.т.н.

Чермалих О.В.

 1.  

Почепня Георгій

Костянтинович

Автоматизована система керування очищенням стічних вод промислового підприємства

Automated control system for wastewater treatment of an industrial enterprise

Ст.викл.

Прядко С.Л.

 1.  

Свєшніков Валерій

Вікторович

Автоматизована   система керування стрічковим конвеєром гірничовидобувного підприємства

Automated control system for  the mining enterprise conveyor belt

Доц.,к.т.н.

Шульга Ю.І.

 1.  

Слива Владислав

Юрійович

Оптимальне  керування регульованим електроприводом змінного струму електронавантажувача

Optimal control for the adjustable AC electric drive of an electric load

Ст.викладач

Прядко С.Л.

 1.  

Степанов Віталій

Дмитрович

Система керування клімат-контролем об’єктів загального призначення на базі програмованого логічного контролера

Climate control system for general purpose objects based on programmable logic controller

Доц.,к.т.н.

Данілін О.В.

 1.  

Терьохін Олександр

Олександрович

Керування електроприводом на базі  напівпровідникових  перетворювачів з оцінкою якості електроенергії

Control of electric drive based on semiconductor converters with assessment of electricity quality

Ст.викладач

Дубовик В.Г.

 1.  

Тімченко

Олексій Борисович

Система автоматичного керування  електроприводом змінного струму рейкового транспорту з використанням Fuzzy-регулятора

Automatic control system for a rail vehicle AC drive with the use of Fuzzy controller

Доц.,к.т.н.

Тишевич Б.Л.

 1.  

Шумилянко

Володимир Васильович

Регулювання режиму роботи системи електроприводу «Перетворювач частоти-асинхронний двигун» за критерієм енергоефективності

Regulation of the drive system "Frequency converter-asynchronous motor"operation mode  according to the energy efficiency criterion

Ст.викладач

Дубовик В.Г.

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
освітня програма (спеціалізація): Інжиніринг автоматизовних електротехнічних комплексів

Група ОА-71мн

 1.  

Докшина
Софія
Юріївна

Інтелектуальна система прогнозування електроспоживання з використанням багатофакторного аналізу
Intelligent System for Predicting Power Consumption Using Multivariate Analysis

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

 1.  

Литвиненко
Станіслав
Олександрович

Керування енергоефективною електромеханічною системою аеродинамічної труби з функцією формування турбулентних потоків
Management of Energy-efficient Electromechanical System of an Aerodynamic Tube with the Function of Turbulent Flows Formation

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

2018

Спеціальність:141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація:  Інжиніринг електротехнічних комплексів

Навчальна група ______ОА-6______
                                                 (шифр)

 

Прізвище,імя, по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП (ДР,МД)

1

Бенюх
Роман Едуардович

Ідентифікація системи векторного керування асинхронним
електроприводом

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

2

Бондар
Богдан
 Юрійович

Управління   вітроенергетичною установкою за критерієм якості електричної енергії

К.т.н., ст.викл
Босак А.В.

3

Ващенко
Микола
Андрійович

Технічне забезпечення фізичного моделювання системи «Перетворювач частоти – асинхронний двигун»

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

4

Видренков Владислав Андрійович

Адаптивне оцінювання координат бездатчикових електроприводів змінного струму з розширеним діапазоном регулювання

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

5

Гордієнко
Богдан
Юрійович

Управління регульованим електроприводом змінного струму вентиляційної установки шахти з використанням
нечіткої логіки

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

6

Дяченко
Сергій
Валерійович

Автоматизована система з оптимальним процесом згоряння паливних емульсій в дизельному двигуні

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

7

Заречний
 Ігор
Олександрович

Раціональне керування електромеханічними системами гірничих машин за критерієм енергоефективності

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

8.

Захарчук Олександр
Олегович

Оптимальне управління процесом сушіння деревини за критерієм енергоефективності

К.т.н., ст.викл
Босак А.В..

9.

Ковальчук
Артур
Олегович

Управління частотно-регульованим електроприводом водовідливних установок за критерієм енергоефективності

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

 

10.

Корнійчук
Михайло
Васильович

Система робасного управління  електроприводом змінного струму

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

11.

Костіков
Костянтин Леонідович

Технічне забезпечення фізичного моделювання системи «Пристрій плавного пуску-асинхронний двигун»

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

 

Навчальна група ______ОА-6______
                                                 (шифр)

1.

Липський
Михайло
Вячеславович

Оптимізація режиму роботи скіпової підйомної установки за критерієм енергоефективності

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

2.

Набока
Андрій
Дамірович

Система управління електроприводами перемотування з опосередкованим оцінюванням натягу

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

3.

Орлов
Микола
Валерійович

Векторне управління електроприводом змінного струму з матричним перетворювачем

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

4.

Погромський
Даниил
Геннадійович

Автоматизована система  управління  водопостачанням
міста управління системою водопостачання міста

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

5.

Самарцев
Ігор
Валерійович

 Оптимальне управління паровою барабанною сушаркою торфу за критерієм енергоефективності

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

6.

Тицький
Віталій
Володимирович

Інтелектуалізація системи управління електроприводом
насосних установок  нафтоперекачувальної станції

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

7.

Цвєтков
Стефан
Тихомиров

Дослідження характеристик робота - маніпулятора з використанням уточненої математичної моделі електроприводів

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

8.

Червяков
Костянтин
Віталійович

Автоматизація автономної електростанції на базі газодизель генераторного агрегату

Д.т.н., проф.
Юрченко О.М.

9.

Шестопал
Роман
Сергійович

Комбінувана система управління «Пневматико-механічна
система» у виконавчих органах фасувальних автоматів

К.т.н., ст.викл
Босак А.В.

10.

Шокарєв
Олексій
Ігорович

Оптимізація режимів роботи ліфтової установки  житлового будинку за критеріями енергоефективності

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

 

2017

Дисертації магістрів кафедри Авотматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК) за спеціалізаціями:
Спеціалізація 1 Автоматизація енергоуправляючих процесів в цивільних спорудах


з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП

1

2

3

4

Буря Олена
Олександрівна

Управління автономними фотоелектричними установками за критерієм максимальної енергоефективності

К.т.н., доц.
Данілін О.М.

Горобець
Михайло Юрійович

Квазіоптимальне керування процесом різання під час обробки деревини

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

Касяненко
Ростислав Юрійович

Інтелектуальна система управління електроприводом підйомної установки

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

Нгуєн
Хоанг Лонг

Методи вибору та моделювання раціональних режимів роботи загальних систем інтелектуального будинку

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

5

Рябоконь
Кирило
Михайлович

Моніторінг та діагностика енергоефективності  регульованого електроприводу змінного струму насосної установки

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

6

Сміленко
Олександр
Миколайович

Управління режимом роботи ліфтової установки за критерієм енергоефективності

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

Сукайло
Андрій
Володимирович

Моніторінг режимів роботи системи якостіповітряного середовища в навчальних приміщеннях з врахуванням критерію енергоефективності

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

Устименко
Світлана
Олександрівна

Прогнозування електроспоживання комплексу електротехнічних об’єктів виробничих систем з використанням методів штучного інтелекту

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

Шарий
Іван Миколайович

Діагностика електроприводу насосних установок

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

10 

Шарий
Олексій
Миколайович

Підвищення ефективності запуску авіаційних двигунів в умовах функціонування автоматизованої  системи

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

11 

Шумський
Євгеній
Валерійович

Технічне діагностування  режимів роботи крокового двигуна у разі різних статичних навантажувальних характеристик

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

12 

Яковчук
Ірина
Вікторівна

Формування енергоефективних режимів електроспоживання комплексів електротехнічних об’єктів промислових  підприємств

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

2016

Навчальна група ______ОА-4______
                                                 (шифр)

 

Прізвище,імя, по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП (ДР,МД)

1

Дем’янів
Андрій
Васильович

Дослідження системи захисту асинхронних електродвигунів з використанням багатовимірної інформації

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

2

Золотов
Валерій
Миколайович

Розробка та моделювання методу управління електроприводом бурової системи нафтогазового комплексу

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

3

Капуста
Антон
Володимирович

Параметричний синтез системи керування технологічними
параметрами насосних установок

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

4

Луц
Антон
Олегович

Підвищення енергоефективності вентиляційних установок з регульованим електроприводом

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

5

Марченко
Алла
Анатоліївна

Використання нейронних мереж у автоматизованому
процесі виробництва бетону

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

6

Рогозна
Людмила
Володимирівна

Оптимізація режиму роботи асинхронного частотно-регульованого  електроприводу        нафтоперекачувальної станції

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

7

Ходаківський
Іван Григорович

Керування електричним навантаженням електромеханічних об’єктів промислових підприємств

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

 

Навчальна група ______ОА-42м______
                                                 (шифр)

8

Бровко
Валерія
Олегівна

Оптимізація кліматичного режиму глядацької зали
кінотеатра

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

9

Великий
Сергій
Сергійович

Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних об’єктів вищих навчальних закладів
(на прикладі НТУУ «КПІ»)

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

10

Гусак
Богдан
Володимирович

Оптимізація роботи системи вентиляції та кондиціювання адміністративно-побутової будівлі

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

11

Мугенов
Даніїл
Джалільович

Інтелектуальна система управління електроприводом
змінного струму на базі синхронного двигуна  з
векторним управлінням

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

12

Романенко
Анастасія
Сергіївна

Моделеорієнтоване керування насосними агрегатами
на базі програмованих логічних контролерів
стандарту  МEК61131

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

13

Торбанюк
Михайло
Олександрович

Оптимізація режимів роботи головних механізмів баштового крану

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

14

Трохименко
Олександр
Васильович

Автоматизована система керування установкою обробки
зварних швів титанових трубопроводів

Д.т.н., проф.
Юрченко О.М.

2015

8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

Навчальна група ______ОА-41м______
                                                 (шифр)

 

Прізвище,імя, по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП (ДР,МД)

1

Дем’янів
Андрій
Васильович

Дослідження системи захисту асинхронних електродвигунів з використанням багатовимірної інформації

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

2

Золотов
Валерій
Миколайович

Розробка та моделювання методу управління електроприводом бурової системи нафтогазового комплексу

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

3

Капуста
Антон
Володимирович

Параметричний синтез системи керування технологічними
параметрами насосних установок

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

4

Луц
Антон
Олегович

Підвищення енергоефективності вентиляційних установок з регульованим електроприводом

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

5

Марченко
Алла
Анатоліївна

Використання нейронних мереж у автоматизованому
процесі виробництва бетону

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

6

Рогозна
Людмила
Володимирівна

Оптимізація режиму роботи асинхронного частотно-регульованого  електроприводу        нафтоперекачувальної станції

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

7

Ходаківський
Іван Григорович

Керування електричним навантаженням електромеханічних об’єктів промислових підприємств

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

 

Навчальна група ______ОА-42м______
                                                 (шифр)

8

Бровко
Валерія
Олегівна

Оптимізація кліматичного режиму глядацької зали
кінотеатра

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

9

Великий
Сергій
Сергійович

Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних об’єктів вищих навчальних закладів
(на прикладі НТУУ «КПІ»)

Д.т.н., проф.
Розен В.П.

10

Гусак
Богдан
Володимирович

Оптимізація роботи системи вентиляції та кондиціювання адміністративно-побутової будівлі

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

11

Мугенов
Даніїл
Джалільович

Інтелектуальна система управління електроприводом
змінного струму на базі синхронного двигуна  з
векторним управліннм

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

12

Романенко
Анастасія
Сергіївна

Моделеорієнтоване керування насосними агрегатами
на базі програмованих логічних контролерів
стандарту  МEК61131

К.т.н., доц.
Торопов А.В.

13

Торбанюк
Михайло
Олександрович

Оптимізація режимів роботи головних механізмів баштового крану

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

14

Трохименко
Олександр
Васильович

Автоматизована система керування установкою обробки
зварних швів титанових трубопроводів

Д.т.н., проф.
Юрченко О.М.

2014

8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

Навчальна група ______ОА-31м______
                                                 (шифр)

 

Прізвище,імя, по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП (ДР,МД)

1

Андросова
Ірина
Валентинівна

Підвищення продуктивності видобувних машин за рахунок швидкодії сучасних вимірювачів концентрації метану

к.т.н., доц.
Алтухов Є.І.

2

Волошин
Артем
Юрійович

Оптимізація точності приводів станків з ЧПУ за допомогою нейронних мереж

к.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

3

Довгопола
Наталія
Олегівна

Покращення рівня енергоефективності вентиляторної установки за схемою асинхронно-вентильного каскаду

к.т.н., доц.
Закладний О.М.

4

Іржавський
Олександр
Сергійович

Оптимізація режимів роботи стрічкових конвеєрів

к.т.н., доц.
Чермалих О.В.

5

Комісарук
Тарас
Юрійович

Оптимізація режиму роботи вентиляторної установки
головного провітрювання шахти

к.т.н., доц.
Чермалих О.В.

6

Красносільський
Михайло
Олександрович

Підвищення енергетичних показників вентиляторної
установки з електроприводом за схемою вентильного двигуна

к.т.н., доц.
Закладний О.М.

Навчальна група ______ОА-32м______
                                                 (шифр)

7   

Бичківський
Олександр
Сергійович

Система управління на базі нейронної мережі для комбінованої енергетичної установки

к.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

8

Гайдаєнко
Ігор
Володимирович

Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення

д.т.н., проф.
Розен В.П.

9

Демчик
Ярослав
Михайлович

Прогнозування електричних режимів електромеханічних комплексів з використанням нейронних мереж

д.т.н., проф.
Розен В.П.

10

Добровольський
Анатолій
Володимирович

Нечітке керування електроприводом припливної вентиляції
на базі програмованого логічного контролера

к.т.н., доц.
Торопов А.В.

11

Масник
Тарас
Валерійович

Контроль та управління якістю повітряного середовища
у приміщенні за рівнем СО2

к.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

12

Реєнтенко
Віктор
Русланович

Система керування дводвигуновим частотно-регульованим асинхронним електродвигуном

к.т.н., доц.
Данілін О.В.

13

Шевченко
Валерія
Ігорівна

Система комбінованого керування з нечіткими регуляторами статично врівноваженої підйомної установки

к.т.н., доц.
Чермалих В.М.

2013

8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

Навчальна група ______ОА-81м______
                                                 (шифр)

1

Прізвище,імя, по батькові студента

Назва дипломного проекту (дипломної роботи,магістерської дисертації)

Посада,вчені  ступінь та звання,прізвище й ініціали керівника ДП (ДР,МД)

1

Бабіченко
Олександра
Сергіївна

Прогнозування та аналізування електричних навантажень промислових підприємств з використанням нейронних
мереж

К.т.н., проф.
Розен В.П.

2

Білоус
Ганна
Юріївна

Моделі і методи управління асинхронним електроприводом за критерієм енергозбереження

К.т.н., доц.
Алтухов .І.

3

Боярінцев
Ярослав
Ігорович

Управління безпекою на вугільних шахтах в умовах уніфікованої телекомунікаційної автоматизованої
системи

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

4

Дмитрук
Володимир
Ярославович

Прогнозування концентрації метану в гірських виробах з
використанням нейронних мереж

К.т.н., доц.
Алтухов Є.І.

5

Лукащук
Іван
Миколайович

Управління електроприводом змінного струму з векторним управлінням на базі нейронних мереж

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

6

Майданенко
Володимир
Вікторович

Багатокритеріальний вибір системи регульованого електро-
приводу механізмів циклічної дії

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

7

Сівцова
Тамара
Олександрівна

Підвищення енергетичних показників електронавантажувачів з регульованим електроприводом

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

8

Скуратовський
Євген
Олександрович

Квазіоптимальне нелінійне управління системою припливної вентиляції адміністративної будівлі гірничого
підприємства

К.т.н., ст.викл.
Торопов А.В.

9

Чугунов
Олександр
Миколайович

Енергоефективне адаптивне керування нестаціонарними
електромеханічними системами турбомеханізмів

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

 

Навчальна група ______ОА-82м______
                                                 (шифр)

10

Гавалешко
Сергій
Сергійович

Цифрове управління сонячною енергетичною установкою

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

11

Доценко
Ольга
Борисівна

Оптимізація режиму роботи електромеханічного обладнання насосної станції басейну

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

12

Дудко
Катерина
Сергіївна

Покращення динамічних властивостей ліфтової установки
з синхронним електроприводом

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

13

Затірка
Юлія
Іванівна

Оптимізація технологічного процесу  водовідведення
дощової стічної води

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

14

Іванов
Ігор
Павлович

Управління електроприводом змінного струму з матричним перетворювачем з використанням нейронних
мереж

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

15

Мішурняєв
Дмитро
Олегович

Підвищення енергетичних показників станції підкачування води в житловому комплексі

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

16

Осипова
Катерина
Сергіївна

Моделі регулювання швидкості та обертового моменту
асинхронного електропривода з використанням
нейронних мереж

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

17

Петрученко
Андрій
Олегович

Управління багаторежимними підйомними установками
з переналаштовуваним захистом від перевищення швидкості

Д.т.н.,проф.
Чермалих В.М.

18

Попова
Євгенія
Олександрівна

Комбінована система оптимального керування електроприводом з нечіткою корекцією регуляторів

Д.т.н.,проф.
Чермалих В.М.

19

Пьорушкіна
Наталія
Андріївна

Управління регульованим електроприводом вентиляторної
установки на базі вентильного двигуна за критерієм
енергозбереження

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

20

Федорченко
Василь
Миколайович

Оптимізація системи керування електроприводом ліфтової
установки адміністративної будівлі промислового підприємства

К.т.н., ст.викл.
Торопов А.В.

21

Хіленко
Роман
Євгенійович

Робастна система управління електроприводом змінного струму

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

22

Шевчук
Андрій
Петрович

Методи та засоби побудови адаптивних систем моніторингу та діагностики промислових об’єктів

К.т.н., проф.
Розен В.П.

 

2012

Навчальна група ______ОА-6______
                                                 (шифр)

 

2

3

4

1

Абрамчук
Ріта Вікторівна

 

Комбінована система керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю і фаззі-регулятором

Д.т.н.,проф.
Чермалих В.М.

2

Баранов
Сергій
Андрійович

Цифрове керування електромеханічною системою конвеєрної установки з синхронним двигуном

К.т.н., ст.викл.
Торопов А.В.

3

Гуменюк
Марія
Олександрівна

Цифрова система керування електроприводом напору одноковшового екскаватора з синхронним двигуном

К.т.н., ст.викл.
Торопов А.В.

4

Датко
Сергій
Петрович

Регульований електропривод турбомеханізмів за схемою вентильного двигуна зі збудженням змінним струмом

Д.т.н.,проф.
Чермалих В.М.

5

Кулаковський
Леонід
Ярославович

Оптимізація процесу  сушіння шпону на парових роликових сушарках

К.т.н., доц.
Алтухов Є.І.

6

Романова
Вікторія
Сергіївна

Підтримка прийняття рішень в процесі вибору енергозберігаючих заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості

К.т.н.,проф.
Розен В.П.

7

Савченко
Катерина Сергіївна

Віртуальна модель лабораторного стенду для дослідження асинхронних машин

К.т.н., ст.викл.
Торопов А.В.

8

Сперкач
Денис
Валентинович

Регулювання електричного навантаження вугільної шахти з використанням споживачів-регуляторів

К.т.н.,проф.
Розен В.П.

9

Школьний
Андрій
Олексійович

Дослідження системи керування електроприводом конвеєрної установки як замкнутої пружної системи з розподіленими параметрами

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

 

Навчальна група ______ОА-62м______
                                                 (шифр)

10

Безносенко
Олег
Іванович

Управління газовим станом на вугільній шахті

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

11

Зайцева
Юлія
Володимирівна

Позиційне управління електроприводами головних механізмів роторного  екскаватора

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

12

Ільчук
Оксана
Степанівна

Підвищення  енергетичних показників вентиляційних установок з регульованим електроприводом об’єктів цивільного призначення

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

13

Коновал
Роман
Юрійович

Розроблення ефективних автономних систем електропостачання геологорозвідувальних робіт

К.т.н.,проф..
Розен В.П..

14

Кушнір
Ігор
Васильович

Автоматизоване управління теплонасосною установкою з частотно-регульованим електроприводом

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

15

Масник
Микола
Валерійович

Цифрове управління вентильним електроприводом підйомною установки в режимах позиціювання

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

16

Мельохіна
Катерина
Костянтинівна

Прогнозування енергетичних режимів в виробничих системах за допомогою нейронних мереж

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

17

Осика
Роксолана 
Петрівна

Управління електроприводом змінного струму за допомо-
гою нейронної мережі

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

 

18

Пилипчук
Андрій
Олександрович

Дослідження впливу режимів роботи вентильної установки з вентильним двигуном на енергетичні показники мережі
живлення

К.т.н., доц.
Лебєдєв Л.М.

19

Шелест
Ігор
Володимирович

Дослідження впливу потужності спотворень на енергетичні показники насосних установок з перетворювачами частоти

К.т.н., доц.
Лебєдєв Л.М.

20

Якимчук
Андрій
Валерійович

Підвищення енергетичних показників шахтної скіпової підйомної установки з електроприводом за схемою вентильного двигуна

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

 

2011

ПІБ
студента,
група,
курс
Тема магістерської роботи
ПІБ керівника,
наук. ступінь, вчене звання, посада

Біла
Лілія
Володимирівна
ОА-51м

Керування підйомною установкою з вентильним двигуном на основі асинхронної машини з фазним ротором

Д.т.н., проф.
Чермалих В.М.

Броницький
Вадим
Олегович
ОА-51м

Нейросітьове прогнозування електричного навантаження гірнодобувних підприємств

К.т.н., проф.
Розен В.П.

Бурков
Денис
Валерійович
ОА-51м

Управління електроприводом шахтної підйомної установки з пружними ланками з використанням цифрових моделей

К.т.н., доц.
Пермяков В.М.

Вайсберг
Володимир
Вікторович
ОА-51м

Розроблення інформаційного та програмного забезпечення АСУ Національним інститутом охорони праці

К.т.н., доц.
Шульга Ю.І.

Воробйова
Ірина
Сергіївна
ОА-51м

Розроблення раціональної системи електропривода шахтної підйомної установки з використанням віртуальних моделей

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

Головко
Вадим
Анатолійович
ОА-51м

Оцінювання впливу перетворювачів частоти на енергетичні характеристики насосних установок

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

Давидков
Артем
Васильович
ОА-51м

Управління електроприводом змінного струму з використанням нейронних мереж

К.т.н., доц.
Тишевич Б.Л.

Дацюк
Наталія
Миколаївна
ОА-51м

Підвищення ефективності роботи вугледобуваючих машин з врахуванням їх газового режиму

К.т.н., доц.
Алтухов Є.І.

Лобода
Валентина
Василівна
ОА-51м

Енергоефективні режими асинхронного електропривода установок безперервної дії гірничих підприємств

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

Оборонова
Ольга
Іванівна
ОА-51м

Діагностування енергетичних режимів асинхронного електропривода насосних установок гірничих підприємств

К.т.н., доц.
Закладний О.М.

Онисимчук
Микола
Олександрович
ОА-51м

Оцінювання потенціалу енергозбереження вентиляторних установок з вентильним двигуном

К.т.н., доц.
Лебедєв Л.М.

Павлова
Марія
Сергіївна
ОА-51м

Оптимальне нелінійне керування електроприводом ліфтової установки в режимі позиціонування

К.т.н., ас.
Торопов А.В.

Паллєєв
Олександр
Стальйович
ОА-51м

Управління режимом вентиляцій адміністративної будівлі шахти

К.т.н., доц.
Данілін О.В.

Скачок
Олексій
Володимирович
ОА-51м

Оптимальне управління електричним навантаженням промислових підприємств в умовах обмеженої енергосистеми

К.т.н., проф.
Розен В.П.

Ткаченко
Тетяна
Олександрівна
ОА-51м

Моделювання режимів роботи конвеєрної установки як пружної електромеханічної системи

К.т.н., доц.
Чермалих О.В.

Яхновська
Віта
Миколаївна
ОА-51м

Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю і фаззі-регуляторами

Д.т.н., проф.
Чермалих В.М.

Чжао
Цзяньлей
ОА-51м

Управління активної потужності гірничо-добувних об’єктів з використанням споживачів-регуляторів електричної енергії

К.т.н., проф.
Розен В.П.

 

Теми магістерських робіт

2010

 

ПІБ
студента,
група,
курс

 

Тема магістерської роботи

 

ПІБ керівника,
наук. ступінь, вчене звання, посада

1

2

3

1.Бернацька
Яна Віталіївна
ОА-41м

Оптимізація управління  шахтною підземною установкою з ідентифікованою
моделлю

Професор ЧермалихВ.М.

2.Глазунов
Сергій Юрійович
ОА-41м

Управління елек-
троприводу під-
йомно-транспортних
установок
з пружними ланками

Доцент 
Пермяков В.М.

3.Гречана Тетяна Вадимівна
ОА-41м

Багатоканальне
управління позиційним електроприводом з
регулятором на
базі нечіткої логіки

Професор
Чермалих В.М.

4.Камишов
Олексій
Олександрович
ОА-41м

Моделювання  режимів роботи
екскаваторного електроприводу з використанням віртуальних комп’ютерних стендів

Доцент
Чермалих В.М.

5.Ковальчук
Євген
Олексійович
ОА-41м

Комп’ютерне моделювання режимів роботи
систем електропривода бурового станка

Доцент
Чермалих О.В.

6.Колісник
Тетяна
Сергіївна
ОА-41м

Моделювання процесу протипожежного
захисту в муніципальних системах

Доцент
Данілін О.В.

7.Колодій
Юлія
Юріївна
ОА-41м

Моделювання
процесів протипожежної безпеки  об’єктів
енергетики

Доцент
Данілін О.В.

8..Лукащук
Олександр
Миколайович
ОА-41м

Модель оцінювання інтервалів енерго-
ефективної роботи
насосних  уста-
новок з перетворю-
вачами частоти

Доцент
Лебедєв Л.М.

9..Лякін
Олександр
Андрійович
ОА-41м

Моделі і методи
енергетичного моніторингу
виробничих систем

Професор
Розен В.П.

10.Муренко
Тетяна
Анатоліївна
ОА-41м

Енергоефективні
режими вентиля-
торних установок
з вентильними
електродвигунами

Доцент
Лебедєв Л.М.

11.Паламар-
чук Ігор Юрійович
ОА-41м

Діагностика
ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів у виробничих системах

Професор
Розен В.П.

12.Алієва Ельвіра Акрамівна
ОА-41м

Ідентифікація графіків електричних навантажень з використанням зкорельованих
параметрів за допомогою нейронних мереж

Доцент
Тишевич Б.Л.

13.Касьяненко Вадим
Федорович
ОА-42м

Керування клімат-
контролем об’єктів загального приз-
начення в умовах
використання
програмуємих логічних контролерів

Доцент
Алтухов Є.І.

14.Касьяненко Юлія
Анатоліївна
ОА-42м

Керування клімат-
контролем об’єктів
загального призначення в
умовах використання
програмуємих логічних контролерів

Доцент
Алтухов Є.І.

15..Мартинов
Сергій Ігорович
ОА-42м

Інтелектуальна
система управління електродвигуном змінного струму на базі  нейтронної
мережі

Доцент
Тишевич Б.Л.

16..Мицан
Наталія
Михайлівна
ОА-42м

Управління вентиляторною установкою гірничодобувного
підприємства
регульованим електроприводом
на базі фаззі-логіки

Доцент
Пермяков В.М.

17.Нікітін
Роман
Сергійович
ОА-42м

Моделювання енергетичних режимів електродвигунів
установок безперервної дії гірничих підприємств

Доцент
Закладний О.М.

18.Оборонов
Тарас
Юрійович
ОА-42м

Діагностування
стану електричних двигунів насосних установок
гірничих підприємств

Доцент
Закладний О.М.

 

Теми магістерських робіт

2009

Спеціальність 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"
Навчальна група ОА-З1м

Кобалінова Олександра Ігорівна

Моделі прийняття рішень вибора енергоефективного обладнання в гірничодобувній промисловості

Професор Розен В.П.

Перевозник Євген Петрович

Моделі енергетичних режимів насосної установки з використанням регулюємого приводу з перетворювачем частоти

Доцент Лебедев Л.М.

Скоморох Володимир Юрійович

Моделювання режимів роботи електромеханічних систем екскаватора -драглайна за допомогою віртуальних моделей

Доцент Чермалих О.В.

Стасюк Андрій Костянтинович

Методи прогнозування режимів електроспоживання гірничих підприємств

Професор Розен В.П.


Навчальна група ОА-32м

Биченко Павло Сергійович

Управління теплоакумуляційним електрообігрівом адміністративних та житлових приміщень

Професор Чермалих В.М.

Бобир Сергій Олександрович

Моделювання роботи системи захисту електромеханічних об'єктів в аварійних ситуаціях

Доцент Данілін О.В.

Оборонов Андрій Юрійович

Діагностування і контролювання виробництва та прискореного випробування електричних двигунів

Доцент Закладний О.М.

Скорина Євген Олександрович

Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами

Доцент Тишевич Б.Л.

Стригуненко Максим Юрійович

Регулювання насосом шахтної водовідливної установки на основі нейротехнології і нечіткої логіки

Доцент Алтухов Є.І.

Стрюченко Сергій Олександрович

Діагностування стану електричного двигуна з використанням нейронних мереж

Професор Розен В.П.

2008

Спеціальність 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

Навчальна група ОА-21м

Бубела Олександр Володимирович

Дослідження динаміки головних механізмів одноківшевого екскаватора за допомогою віртуальних моделей

Доцент Чермалих О.В.

Геращенко Ілона Олександрівна

Розроблення засобів керування енергоспоживання у системах теплопостачання будівель з використанням методів нечіткої логіки

Доцент Закладний О.М.

Грицай Василь Миколайович

Ідентифікація стохастичних процесів електричних навантажень виробничих систем за допомогою нейронної мережі

Доцент Тишевич Б.Л.

Калінін Костянтин Климентійович

Система управління багатодвигунним електроприводом з гнучким тяговим органом

Професор Чермалих В.М.

Масло Володимир Сергійович

Побудова системи захисту електродвигунів з використанням інтелектуальних методів

Доцент Лебедєв Л.М.

Степанова Євгенія Олександрівна

Система керування електромеханічним комплексом з регулятором на базі нечіткої логіки

Професор Чермалих В.М.

Навчальна група ОА-22м

Ладік Катерина Петрівна Побудова системи моніторингу та контролю параметрів енергоефективності теплота водопостачання будівель Доцент Закладний О.М.

Лебедєва Олена Віталіївна

Модель оцінки рівня ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів виробничими системами

Професор Розен В.П.

Ромаш Денис Володимирович

Об'єктно-орієнтована система навчання по курсу «Теорія електроприводу»

Професор Розен В.П.

Шамардак Наталія Олексіївна

Об'єктно-орієнтована система навчання по курсу «Теорія електроприводу»

Професор Розен В.П.